google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến & Lợi ích – Công Năng

Âm Thanh Chữa Lành, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Ý nghĩa Chú Đại Bi

Lợi ích khi trì niệm kinh Chú Đại Bi

Phân biệt Chú Đại Bi 3 biến, 5 biến, 7 biến, 21 biến

Công năng và oai lực của Chú Đại Bi

Phụ lục về “Ý nghĩa Chú Đại Bi 3 biến, 5 biến, 7 biến”

Ý nghĩa Chú Đại Bi? Chú Đại Bi được xem là thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ, thần chú quảng đại viên mãn. Chú Đại Bi nguyên bản là tiếng Phạn, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, bản Chú Đại Bi tiếng Việt có 84 câu, 415 chữ.

Tải file Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu PDF

Tải Chú đại Bi tiếng Phạn PDF

Ý nghĩa Chú Đại Bi

Theo quan niệm Đạo Phật, bản kinh Chú Đại Bi hướng con người đến những điều thiện lành. Việc tụng trì sẽ mang đến 15 điều lành, tránh xa 15 điều hoạnh tử bức hại.

15 điều lành nhận được từ Kinh Chú Đại Bi là:

 Từ khi sinh ra đã được gặp vua hiền.
 Sinh ra vào những nước an yên.
 Luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
 Thường xuyên gặp gỡ được bạn tốt.
 Sáu căn đủ đầy.
 Tâm đạo thuần thục.
 Tránh phạm giới cấm.
 Bà con luôn thuận hòa, hỗ trợ, yêu thương lẫn nhau.
 Thức ăn của cải dư dả, đủ đầy, đời sống sung túc.
 Thường nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người khác.
 Sở hữu của báu không bị chiếm đoạt, dèm pha.
 Cầu gì được đó.
 Long, Thiên, thiện thần luôn kề bên hộ vệ.
 Được gặp Phật pháp, nghe kinh kệ mỗi ngày.
 Nghe Chánh pháp khai sáng tâm tri, không lầm đường lạc lối. 
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến, Chú Đại Bi 84 Câu tiếng việt
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

15 thứ hoạnh tử tuyệt đối rời xa khi tụng trì Kinh Chú Đại Bi:

 Chết vì sự đói khát khốn cùng.
 Chết vì sự gông cùm, đánh đập, giam cầm.
 Chết vì những báo thù oan gia.
 Chết vì lâm vào chiến trận.
 Chết vì sự làm hại của bọn ác thú: hổ, lang sói.
 Chết vì rắn độc, bò cạp bủa quanh.
 Chết trôi sông, chết cháy rụi tàn khốc.
 Chết vì dính thuốc độc.
 Chết vì trùng độc hại thân.
 Chết vì những cuồng điên, mất trí.
 Chết vì té từ trên cao hoặc rơi xuống vực sâu thẳm.
 Chết vì kẻ ác hãm hại.
 Chết vì quỷ ma, tà thần.
 Chết vì lâm bệnh nặng “thập tử nhất sinh”.
 Chết vì đường cùng tự tử. 
tụng chú đại bi tại gia, Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Lợi ích khi trì niệm kinh Chú Đại Bi

Kinh Chú Đại Bi xuất phát từ tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng sinh. Ngài muốn cho chúng sinh được thành tựu tất cả thiện căn, tiêu tan mọi sự sợ hãi, đủ đầy những điều mong cầu.

 Chính vì vậy, việc tụng kinh trì niệm Chú Đại Bi thành tâm sẽ giúp con người hóa giải mọi nghiệp chướng, tiêu trừ mọi ý nghĩ xấu xa, hưởng nhận phước đức và khi trở về với cõi chết thì sinh Cực Lạc,…

Ngoài ra, trì niệm Chú Đại Bi một cách tự nguyện là cách giúp chúng ta thanh tịnh tâm hồn, đoạn trừ những phiền não. Khi tâm ta thanh tịnh thì tự khắc “tâm sinh tướng”, mọi chuyện không hay sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

tụng chú đại bi tại gia
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Phân biệt Chú Đại Bi 3 biến, 5 biến, 7 biến, 21 biến

Chú Đại Bi (hay còn được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni) là một bài chú cơ bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.

Bài chú này còn được biết tới với rất nhiều tên gọi khác nhau như: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni…

Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Chú Đại Bi được xem là thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ, thần chú quảng đại viên mãn. Chú Đại Bi nguyên bản là tiếng Phạn, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, bản Chú Đại Bi tiếng Việt có 84 câu, 415 chữ.

Phân biệt Chú Đại Bi 3 biến, 5 biến, 7 biến, 21 biến là những khái niệm rất quen thuộc trong việc trì niệm. Vậy biến là gì? Chúng khác nhau như thế nào?

Như đã nói đến ở trên, một bài kinh Chú Đại Bi tiếng Việt gồm 84 câu, mỗi lần bạn niệm hết bài chú thì được gọi là 1 biến.

Nếu bạn trì niệm bài chú lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì gọi là bấy nhiêu biến. Như vậy, kinh chú đại bi 21 biến có thể hiểu là bài trì niệm 21 lần 84 câu kinh Chú Đại Bi.

Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Công năng và oai lực của Chú Đại Bi

Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này.

Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng:

“Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành.’

Hơn thế nữa, Bồ Tát còn cho ta biết ngay cả đối với những kẻ phạm những tội ác nghiệp nặng nề như thập ác ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh nếu trì tụng thần chú Đại Bi thảy đều được tiêu trừ.

Vì sao thế? Kinh Đại Bi cho biết mỗi lần hành giả trì tụng thần chú này, tất cả mười phương chư Phật đều đến chứng minh, cho nên tất cả các tội chướng nhờ ân đức của chư Phật độ trì, thảy đều tiêu diệt.Oai lực lớn lao của Thần Chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni:

Ngài A Nan bạch Phật rằng:

“Bạch Đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào?– Đức Phật bảo : Thần chú này có những tên gọi như sau :o Quảng Đại Viên Mãn Đà-Ra-Nio Vô Ngại Đại Bi Đà-Ra-Nio Cứu Khổ Đà-Ra-Nio Diên-Thọ Đà-Ra-Nio Diệt-Ác-Thú Đà-Ra-Nio Phá Ác-Nghiệp-Chướng Đà-Ra-Nio Mãn-Nguyện Đà-Ra-Nio Tuỳ-Tâm Tự-Tại Đà-Ra-Nio Tốc Siêu Thượng Địa Đà-Ra-Ni.”

Từ lời dạy trên của Đức Phật với ngài ANan, chúng ta hiểu được những công năng chính của thần chú:

Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi.

Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Tuy nhiên, để Thần chú phát huy được oai lực của nó, khi trì tụng ta phải tự mình quán chiếu tại sao ta lại rơi vào cảnh khổ mà người khác lại không, và tại sao Thần chú lại có công năng cứu khổ?

Giáo lý của nhà Phật cho chúng ta biết rằng tất cả mọi việc trên cõi đời này không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tất cả những đau thương bất hạnh mà ta phải gánh chịu trong kiếp sống hiện tại: gông cùm tù tội, bệnh hoạn, nghèo hèn,… là kết quả của những ác nghiệp mà ta đã gây nên từ bao kiếp trước hoặc trong kiếp này, nay đến lúc ta phải trả.

Sở dĩ Thần chú Đại Bi có khả năng đưa ta vượt qua khỏi cơn khổ nạn vì công năng siêu tuyệt của nó là Phá Ác Nghiệp Chướng như đã nói ở trên.

tụng chú đại bi tại gia
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Ý Nghĩa Chú Đại Bi 3 Biến, 5 Biến, 7 Biến

Thần chú này còn có tên gọi là Diệt Ác Thú. Nghe đến công năng này, một người sẵn mang tâm từ bi tất sẽ không khỏi sinh lòng nghi ngại. Ta đang trì tụng Thần chú Đại Bi vì phát khởi tâm Đại Từ Bi, nghĩa là yêu thương muôn loài không phân biệt thì tại sao lại phải Diệt Ác Thú trong khi ác thú cũng là một loại chúng sanh cần được thương yêu, cứu vớt?

Tuy nhiên, muốn hiểu rõ công năng này, trước tiên ta hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh sống của những cư dân ở những chốn rừng thẳm, non cao, đặc biệt là những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới như Ấn Độ, nơi đầy dẫy những ác thú như hùm, beo, rắn rết… luôn luôn là một mối đe dọa lớn cho sinh mạng con người.

Không phải từ thời Đức Phật còn tại thế mà ngay cả đến bây giờ, hàng năm đã có một số lượng lớn người bị mất mạng vì ác thú, vì thế để cho ác thú khỏi xâm phạm ta.

Bồ Tát đã cho ta thần chú Đại Bi, không có nghĩa là mỗi khi gặp chúng, hành giả đọc thần chú này lên thì tất cả ác thú đều ngả lăn ra chết, mà phải nên hiểu rằng, đối với một người hành trì thần chú Đại Bi hằng ngày một cách nghiêm túc, bên cạnh oai lực che chở hộ trì của chư thần, long, thiên, hộ pháp, ở người trì chú cũng tự động phát ra một nguồn năng lực mà không phải chỉ riêng đối với ác thú, ngay cả các loài độc trùng khác cũng đều phải lánh xa.

Tuy nhiên, đối với người quyết chí dấn bước trên con đường tu học, hai công năng quan trọng nhất của Thần chú Đại Bi là tùy tâm tự tại và tốc siêu thượng địa.

Ta đang gặp khó khăn trong Thiền định, tâm ta loạn động không an trụ, thần trí ta hoang mang hoảng hốt không thể nào tập trung được vào việc hành thiền, từ trước đến nay ta đã tìm thử đủ mọi phương pháp mà vẫn không kết quả.

Thì thần chú Đại Bi sẽ là một phương tiện hiệu quả giúp ta an tâm, giải phóng tâm thức ta ra khỏi những vọng động, âu lo của cuộc sống thường nhật, chắc chắn đưa ta bước vào cảnh giới thiền một cách mau chóng và rốt ráo.

Từ đó Thần chú sẽ giúp ta thăng tiến mau chóng vào những nấc thang thiền kế tiếp, vấn đề nhanh hay chậm là do duyên nghiệp của mỗi cá nhân, tuy nhiên kết quả là chắc chắn, vì trong Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng cho chúng ta biết rằng Ngài chỉ mới nghe qua Thần chú này một lần, đã nhanh chóng chứng quả từ ngôi sơ địa lên ngôi bát địa.

Vì những lý do trên mà thần chú này có tên gọi là Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni. Bởi vậy, Phật tử không nên khinh xuất khi trì tụng chú Đại Bi mà phải tinh tấn và chí thành, cung kính, giữ đúng lễ nghi.

Tin tưởng vào lòng thương yêu chúng sanh và khả năng hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, hành giả có thể hành trì Thần chú Đại Bi như là phương tiện chính của Thiền định trong khả năng tập trung năng lực cũng như thiền quán hầu đạt đến an lạc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày và từng bước tiến đến cứu cánh giải thoát, giác ngộ.

tụng chú đại bi tại gia
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Đóng góp duy trì:
Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj
Paypal https://paypal.me/meditationmelody
Hãy theo dõi chúng tôi:
Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady
Tiktok Thanh Âm Thư Giãn
Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant
Đọc thêm các bài viết chính:
Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum
Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest