google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý?

Âm Thanh Chữa Lành, Nhạc Phật Giáo, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Chú Đại Bi là gì?

Chuẩn bị trì niệm Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu

Trì niệm Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu cần lưu ý điều gì?

Đảnh lễ tam bảo

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu phiêm âm

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu dễ học, dễ thuộc

Chú Đại Bi là gì?

Chú đại bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương.

Chú Đại Bi 84 Câu tiếng việt
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu và tiếng Phạn là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Cũng như Lục Tự Đại Minh Chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng – Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Chuẩn bị trì niệm Chú Đại Bi 84 câu tiếng Việt

Trước hết trì tụng Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu quý vị nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.

Quý vị chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến quý vị cảm thấy thoải mãi dễ chịu.

Quý vị có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu không chỉ dành cho những ai tu tập Phật pháp. Bất kỳ ai cũng có thể tụng niệm và phải xuất phát từ tâm Đại Từ Bi.

Trì niệm Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu cần lưu ý điều gì?

Mỗi khi trì tụng Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu, chúng ta phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng khơi dậy lòng xót thương với tất cả chúng sanh. Hay theo quan niệm của Phật học, để đạt được những ý nghĩa hướng thiện của Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu thì hành giả cần phải nghiêm khắc thực hiện những điều sau:

Luôn luôn gìn giữ giới hạnh, đặc biệt là “sát”, “đạo”, “dâm”, “vọng”.

Tuyệt đối kiêng cữ rượu thịt, hành, hẹ, tỏi, những loại thức ăn có mùi nồng. Hoặc cách tốt nhất là chư vị chúng sanh nên ăn chay.

Tuyệt đối giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, y phục trang nghiêm, lịch sự.

Trước khi thực hiện niệm trì chú phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ. Trường hợp trước đó có đi đại tiện, tiểu tiện thì phải vệ sinh tay sạch sẽ trước khi trì tụng.

Tuy nhiên, với mục đích xuất phát từ sự tự nguyện nên hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Chỉ cần thành tâm và không mưu cầu những điều bất thiện.

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu

Đảnh lễ tam bảo

Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và

các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.

Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.

Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ

Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.

Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng.

Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 câu phiên âm

 Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ Tát (3 lần)
 Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da.
 Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da.
 Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
 Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế.
 Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
 Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị.
 Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng.
 Cu lô cu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế.
 Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra.
 Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ.
 Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm.
 Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.
 Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.
 Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ.
 Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha.
 Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha,
 Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha.
 Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
 Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.
 Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
 Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
 Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.
 Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) 
Chú Đại Bi 84 Câu tiếng việt
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu file PDf

Chú Đại Bi 84 câu tiếng Việt
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 câu dễ học, dễ thuộc

 Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
 Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
 1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
 2. Nam Mô A Rị Da
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 7. Án
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
 9. Số Đát Na Đát Tỏa
 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
 15. A Thệ Dựng
 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
 17. Ma Phạt Đạt Đậu
 18. Đát Điệt Tha
 19. Án A Bà Lô Hê
 20. Lô Ca Đế
 21. Ca Ra Đế
 22. Di Hê Rị
 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
 24. Tát Bà Tát Bà
 25. Ma Ra Ma Ra
 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
 30. Đà Ra Đà Ra
 31. Địa Rị Ni
 32. Thất Phật Ra Da
 33. Giá Ra Giá Ra
 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
 35. Mục Đế Lệ
 36. Y Hê Y Hê
 37. Thất Na Thất Na
 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
 39. Phạt Sa Phạt Sâm
 40. Phật Ra Xá Da
 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
 43. Ta Ra Ta Ra
 44. Tất Rị Tất Rị
 45. Tô Rô Tô Rô
 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
 48. Di Đế Rị Dạ
 49. Na Ra Cẩn Trì
 50. Địa Rị Sắc Ni Na
 51. Ba Dạ Ma Na
 52. Ta Bà Ha
 53. Tất Đà Dạ
 54. Ta Bà Ha
 55. Ma Ha Tất Đà Dạ
 56. Ta Bà Ha
 57. Tất Đà Du Nghệ
 58. Thất Bàn Ra Dạ
 59. Ta Bà Ha
 60. Na Ra Cẩn Trì
 61. Ta Bà Ha
 62. Ma Ra Na Ra
 63. Ta Bà Ha
 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
 65. Ta Bà Ha
 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
 67. Ta Bà Ha
 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
 69. Ta Bà Ha
 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
 71. Ta Bà Ha
 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
 73. Ta Bà Ha
 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
 75. Ta Bà Ha
 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
 77. Nam Mô A Rị Da
 78. Bà Lô Yết Đế
 79. Thước Bàn Ra Dạ
 80. Ta Bà Ha
 81. Án Tất Điện Đô
 82. Mạn Đà Ra
 83. Bạt Đà Dạ
 84. Ta Bà Ha
 (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng) 
Chú Đại Bi 84 câu tiếng Việt
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Meditation Melody

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest