google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Đức Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche Và Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Đức Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche

Guru Rinpoche – Đấng Thượng Sư vô cùng Quý Báu

Đức Liên Hoa Sinh Có Bao Nhiêu Hóa Thân ?

Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

7 Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche

Đức Liên Hoa Sanh (Sinh) trong tiếng Phạn là padmasambhava, padmakāra, là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Trisong Detsen (755-797). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là “Phật thứ hai.” Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và thiên tai.

Cách tu hành của Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao truỷ thủ đến tu tập các phép thiền định theo hệ thống Đại cứu cánh. Sư thuộc dòng của các vị Đại thành tựu (Mahāsiddha), để lại rất nhiều truyện thần thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-mã-lạp sơn, người ta tôn thờ gọi Sư là “Đạo sư quý báu” (Quỹ Phạm Sư Bảo, Sư Tôn Bảo, Guru Rinpoche).

Tương truyền rằng, Liên Hoa Sinh sinh ra trong một hoa sen, tại Tây Bắc Kashmir, sớm thông tất cả kinh sách, nhất là Mật giáo (Tantra). Trong thế kỉ thứ 8, Sư đến Tây Tạng, một vương quốc còn bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo thiên nhiên. Sư đến đây chinh phục ma quỷ, thiên tai và ảnh hưởng của giáo phái Bôn. Sư cũng cho xây tu viện Tang-duyên năm 775 và thời gian hoạt động tại Tây Tạng xem như chấm dứt tại đó. Có nhiều tài liệu cho rằng Sư hoằng hoá ở Tây Tạng lâu hơn, truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó có nhà vua Tây Tạng và giáo thuyết quan trọng nhất là "Tám tuyên giáo". Ngoài ra, Sư còn để lại nhiều bài dạy được dấu trong rừng núi, chỉ được khám phá ra vào một thời điểm nhất định. Một trong những bài dạy đó là bộ Tử thư. Đệ tử quan trọng và là người viết lại tiểu sử của Sư là bà Yeshe Tsog-yel.
Liên Hoa Sanh, Thần chú , om ah hum vajra guru padma siddhi hum , Thần chú Om ah Hum , guru Rinpoche
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Đức Liên Hoa Sanh Guru Pinpoche Và Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh là Đại thành tựu giả tu chứng hiện thế ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8. Kinh điển dạy rằng Ngài cùng Đức Phật Thích CaĐức Quan Âm là đồng một thể.

Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết bàn khoảng một nghìn năm, Ngài sẽ hoá thân trở lại trong hình tướng của Thượng sư Liên Hoa Sinh.

Bề ngoài Ngài hiện tướng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về mặt thế gian Ngài hiện tướng Đức Quan Âm hiện thân của từ bi và trí tuệ, và đặc biệt trong Kim Cương thừa, Ngài hiện thân là Guru Padmasambhava.

Guru Rinpoche – Đấng Thượng Sư vô cùng Quý Báu

Vì muốn độ hữu tình chúng sinh phát sinh chính tín và nhanh chóng đạt đến quả vị Phật nên Ngài thị hiện ở thế giới Ta bà với danh hiệu là PADMA JUNG NE.

Thượng sư Liên Hoa Sinh có rất nhiều hoá thân, như ba hoá thân, tám hoá thân hoặc một trăm hoá thân…, song tựu chung, Ngài là hiện thân tinh túy của tất cả mười phương chư Phật, Bồ tát, Không hành, Hộ pháp.

Thông qua sự thực hành pháp Guru Padmasambhava, chúng ta thực hành pháp của tất cả chư Phật, chư Bồ tát cùng một lúc. Bởi vậy chúng ta hãy nương theo Ngài – một bậc Thượng sư đã chứng đạt giác ngộ tối thượng.

Đức Liên Hoa Sinh để lại dấu ấm sâu đậm trong lịch sử Phật giáo, Ngài có công lớn trong việc hoằng truyền giáo pháp Kim Cương Thừa trên khắp dải Himalaya, để lại vô số bí lục về các phép tu học hành trì. Tương truyền Ngài đản sinh từ hoa sen nơi hồ Liên Hoa, tại miền linh địa Orgyen.

Liên Hoa Sanh, Thần chú , om ah hum vajra guru padma siddhi hum , Thần chú Om ah Hum , guru Rinpoche
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Đức Liên Hoa Sanh Guru Pinpoche Và Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Sinh thời, Ngài thường sử dụng năng lực thần thông, chân ngôn để nhiếp phục ma quái. Vào thời đó người dân phần lớn đều theo đạo Bon, là tôn giáo thờ các vị địa thần, thần núi, thần sông, ma quái, kết bạn với họ và cũng sử dụng họ như âm binh.

Dựa trên tâm lý này, Liên Hoa Sinh thi triển thần thông nhiếp phục các lực lượng này và thậm chí đưa các vị thần này về với chính pháp, cho họ có một chỗ đứng trong hệ thống Phật giáo.

Người dân vùng Himalaya đối với Ngài rất sùng kính nên tránh gọi huý danh Ngài mà tôn sưng là Guru Rinpoche với ý nghĩa: Đấng Thượng Sư vô cùng Quý Báu.

Cùng với công hạnh điều phục ma quỷ, hoằng truyền giáo pháp Mật thừa, Ngài có có những đại thiện hạnh như kiến lập tự viện Samye, trước tác nhiều pho tàng giáo pháp. 25 Đệ tử của Ngài đều là những bậc thành tựu giả trứ danh, trong đó đại đệ tử nổi tiếng nhất là nữ hành giả Yeshe Tsog-yel.

Cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh được phủ bằng một tấm màn huyền thoại và điều đáng chú ý là người dân vùng Himalaya vẫn xem Ngài như còn hiện diện đâu đó, thiền định trong hang động thiêng và thực hiện công hạnh độ sinh.

Hiện còn nhiều thánh địa để lại dấu tích trải nghiệm tu tập chứng ngộ của Ngài trên vùng núi tuyết Himalaya. Pháp tướng của Ngài tuỳ theo sự nghiệp độ sinh mà biến hoá vô cùng.

Cho nên các hiển thị hóa thân của Ngài từ khế ấn, tư thế, vẻ mặt, tư thế, đơn tôn hoặc song tôn, tướng đồng tử, tướng thanh niên, tướng nửa hiền nửa Phẫn nộ, tướng vô cùng phẫn lộ rất đa dạng. Tu tập là có cơ hội để tích lũy công đức. Pháp tu Liên Hoa Sinh là pháp tu vô cùng thù thắng. Đức Liên  Hoa Sinh đã từng dạy:

Thành tựu Ta tức là thành tựu hết thảy chư Phật;

Thấy Ta tức là thấy hết thảy Như Lai.

Liên Hoa Sanh, Thần chú , om ah hum vajra guru padma siddhi hum , Thần chú Om ah Hum , guru Rinpoche
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Đức Liên Hoa Sanh Guru Pinpoche Và Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Đức Liên Hoa Sinh Có Bao Nhiêu Hóa Thân?

Xét về tự tính tuyệt đối, các Bậc Giác ngộ không rời Pháp thân, nhưng với lòng từ bi, các Ngài thị hiện vố số hình tướng các Báo thân và Hóa thân để chúng sinh có thể kết nối và được lợi ích. Các Ngài sẽ hóa thân thị hiện tùy thuận theo nhu cầu và căn cơ của chúng sinh. Từ Pháp thân, đức Phật A Di Đà hóa hiện Báo thân là đức Phật Quan Âm, và Hóa thân là Đức Liên Hoa Sinh.

Cũng như vậy, tuy an trụ trong tự tính tâm bất khả tư nghì, Đức Liên Hoa Sinh cùng lúc thị hiện vô số hóa thân với các công hạnh khác nhau để mang sự giải thoát cho chúng sinh.

Trong số đó, có 8 Hóa thân với các công hạnh chính của Ngài được người dân Himalaya tán thán và tưởng nhớ qua các giáo pháp cũng như qua Vũ điệu Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh.

Sự xuất hiện của đức Kim Cang Thượng Sư đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng dạy rằng đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người.

 1. Guru Padma Jungney: Đản Sinh Trong Hoa Sen, mặt màu xanh, 3 mắt, đội vương miện ngũ trí (hoặc 5 đầu lâu), tay cầm Chày Kim Cang, Chuông Kim Cang,
 2. Guru Shakya Sengye: Sử Tử của dòng họ Thích Ca, hóa thân này có khuôn mặt của Phật, đầu tóc kết lọn, Tăng phục màu vàng, tay cầm bình bát, đức Liên Hoa Sinh được kính ngưỡng là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni
 3. Guru Nyima Oezer: Mặt màu vàng, khoác y màu vàng, râu màu xanh, trên tay cầm pháp khí nêu biểu các tia sáng mặt trời
 4. Guru Loden Chogse: mặt màu đỏ, tóc kết búi, đầu đội vương miện, y màu đỏ, tay cầm trống và bảo bình
 5. Guru Padmasambhava: Mặt màu trắng, y của tăng, mũ thiền trí,
 6. Guru Pema Gyalpo: Liên Hoa Vương, mặt màu trắng, đội vương miện bá vương, tay cầm trống và chuông kim cương
 7. Guru Sengye Drathok: mặt màu xanh, 3 mắt tướng uy mãnh, y màu xanh, tay cầm chày Kim Cang Phổ Ba
 8. Guru Dorje Droloe: Mặt màu đỏ với 3 mắt uy mãnh, tay cầm Chày Kim Cang và 1 chiếc khăn Khata buộc ở đuôi chày.

Trong kinh điển có dạy Đức Liên Hoa Sinh có 9.999 tiểu sử. Tiểu sử này được phân chia làm 3 loại.

+ Theo cấp độ Pháp thân: Những tiểu sử về pháp thân của Ngài phân theo 108 công hạnh. Ở cấp độ pháp thân thì Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật Bản Lai Phổ Hiền hay là Đức Di Đà như trong nguyên thủy và Ngài an trụ trong cảnh pháp thân. Ý nghĩa thứ 2 Liên Hoa Sinh cũng chính là trí tuệ tự tính Phật ở khắp 10 phương và Ngài chính là sự bình đẳng xả và sự toàn giác.

+ Theo cấp độ Báo thân thì từ pháp thân của Liên Hoa Sinh tỏa khắp 10 phương thể hiện thành Ngũ Trí Phật. Từ Ngũ Trí Phật này thì tất cả các vị Phật Bản Tôn Uy mãnh, bán uy mãnh, an bình và tất cả chủ bộ Phật thì đều là báo thân của Liên Hoa Sinh cho nên 100 Bản tôn An bình phẫn nộ là báo thân của Liên Hoa Sinh.

+ Còn theo cấp độ hóa thân: Ngài có vô số hóa thân không thể đếm được, chẳng hạn như 8 hóa thân, rất nhiều hình tướng khác nhau thị hiện ở các cõi để cứu độ chúng sinh. Ngài không hề giới hạn ở bất kỳ hình thức nào vì Ngài có năng lực chứng ngộ thần thông.

Ý nghĩa thần thông ở đây không phải theo tri kiến thế gian mà là từ góc độ tu chứng và tự tính Phật nên là sự hiển bày của năng lượng giác ngộ. Cho nên Đức Liên Hoa Sinh có vô số hóa thân. Cho nên tu một pháp Liên Hoa Sinh có thể nhiếp phục thành tựu mật thừa rất nhanh chóng.

Liên Hoa Sanh, Thần chú , om ah hum vajra guru padma siddhi hum , Thần chú Om ah Hum , guru Rinpoche
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Đức Liên Hoa Sanh Guru Pinpoche Và Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Nếu một sắc tướng có thể thể hiện lợi ích của một lần tụng OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM, thì toàn bộ thế giới không đủ chỗ chứa công đức này. Tất cả chúng sinh hữu tình thấy, nghe hoặc nhớ đến chân ngôn này nhất định sẽ được nhập vào hàng Trì minh!

Trong Terma về Đức Liên Hoa Sinh có dạy rằng: Hỡi Pháp tử, chân ngôn Kim cương Thượng sư không chỉ là chân ngôn tinh túy của riêng ta, mà đó là:

Tinh túy của tất cả các bản tôn thuộc bốn thứ lớp Mật thừa, của tất cả chín thừa, và tất cả 84.000 pháp môn

Tinh túy của tất cả chư Phật ba đời, tất cả Thượng sư, yidam, daka, dakini, hộ pháp…, tinh túy của tất cả các bậc này đều nằm đủ đầy trong chân ngôn này

Con có thể hỏi chân ngôn này có năng lực như thế nào? Tại sao tất cả các tinh túy trên đều đủ đầy trong chân ngôn này?

Hãy lắng nghe và ghi nhớ

Hãy đọc lại nhiều lần

Hãy viết ra vì lợi ích của chúng sinh hữu tình, và giảng giải cho chúng sinh trong tương lai.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM là tinh túy vi diệu của các nguyên lý của thân, khẩu, tâm giác ngộ

VAJRA là tinh túy vi diệu của Kim cương bộ

GURU là tinh túy vi diệu của Bảo bộ

PADMA là tinh túy vi diệu của Liên hoa bộ

SIDDHI là tinh túy vi diệu của Nghiệp bộ

HUM là tinh túy vi diệu của Phật bộ

Ý nghĩa cốt yếu của bài chú là: “Con triệu thỉnh ngài, đấng Kim cang thượng sư, với ân sủng của ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian”.

Dilgo Khientse Rinpoche giải thích:

Mười hai âm OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM mang tất cả ân sủng của mười hai bộ kinh giáo của Phật, tinh túy của tám muôn bốn ngàn pháp môn. Bởi thế, tụng một lần thần chú Kim cang thượng sư cũng có phước như là đã đọc mười hai bộ loại kinh điển và thực hành các pháp môn khác. Mười hai bộ loại kinh điển là phương thuốc giải cứu chúng ta khỏi mười hai nhân duyên giam giữ chúng ta trong vòng sinh tử. Vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết ; mười hai móc xích này là guồng máy của luân hồi sinh tử, làm cho luân hồi tiếp nối. Nhờ tụng đọc mười hai âm này của thần chú Kim cang thượng sư, mười hai nhân duyên được tịnh hóa, tẩy sạch cấu uế của nghiệp cảm và giải thoát sinh tử.

Mặc dù ta không thể trông thấy đức Liên Hoa Sanh, nhưng tâm giác ngộ của ngài đã thể hiện dưới hình thức thần chú này, thần chú này có được toàn thể ân sủng ngài. Bởi thế khi bạn kêu cầu ngài bằng cách tụng đọc mười hai âm thần chú này thì bạn sẽ được ân sủng và công đức vô lượng. Trong thời đại khó khăn này, không có chỗ nương nào bảo đảm hơn là đấng Liên Hoa Sanh, cũng như không có thần chú nào thích hợp hơn thần chú Kim cang thượng sư của ngài.

7 Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Đây là những lời cầu nguyện rất linh thiêng do chư Dakini viết để tán tụng và triệu thỉnh Đức Liên Hoa Sinh. Các Dakini sau đó đã dạy lại bài này cho vị hiệu trưởng đại học Nalanda ở Ấn Độ.

Dakini là không hành nữ, hay nữ không hành, là những người nữ "đi trong không gian". Theo quan điểm dân gian Ấn Độ, không hành nữ là các nữ thần trong thiên giới. Đặc biệt trong Kim cương thừa, không hành nữ được xem là gốc của sự cảm hứng và trong các tranh tượng, chư vị được vẽ như các nữ thần loã thể đáng sợ. Trong Phật giáo Tây Tạng, nhiều tu sĩ xem không hành nữ là thần bảo hộ, là người giải phóng năng lực của người tu tập và hoà nhập vào năng lực của chính mình. Danh hiệu "không hành nữ" có nghĩa là vị nữ thần di chuyển trên bình diện thật tại cao nhất

Thời gian đó, chư Tăng của trường đang phải tranh biện với một nhóm ngoại đạo rất mạnh. Vì nhóm này học thức uyên bác và rất giỏi tranh biện nên tới ngày thứ sáu của cuộc so tài, chư Tăng vẫn liên tục thất bại.

Tình thế trở nên căng thẳng tột độ khi vào ngày cuối của cuộc thi, chư Tăng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Khi ấy, một trong những vị đại học giả có năng lực đặc biệt có thể kết nối với chư Dakini đã thỉnh cầu rằng:

“Nếu chúng con thua trong cuộc tranh biện này thì Phật Pháp sẽ bị hủy diệt, tất cả tự viện, chùa chiền… sẽ bị phá hủy. Chúng con phải làm gì đây?”

Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho chư Tăng và đó là cách duy nhất để các vị có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh biện lịch sử.

Vào ngày hôm sau, hàng ngàn tăng sĩ của đại học Nalanda đã dậy từ rất sớm, mở hết cửa sổ, cửa ra vào và bắt đầu trì tụng ” Bảy Lời Cầu Nguyện ” với tâm chí thành tha thiết. Khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào tự viện, Thượng sư Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, Ngài cưỡi trên những tia nắng mặt trời và giúp chư Tăng giành chiến thắng trong cuộc tranh biện, tránh được nguy cơ Phật Pháp bị hủy diệt bởi ngoại đạo.

“Bảy Lời Cầu Nguyện” đã được tất cả những hành giả có tâm chí thành đối với Thượng sư thực hành. Bài cầu nguyện linh thiêng này không chỉ là lời triệu thỉnh Thượng sư Liên Hoa Sinh mà còn hướng tới tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. Đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thù thắng mà tất cả chúng ta nên thực hành theo!

Liên Hoa Sanh, Thần chú , om ah hum vajra guru padma siddhi hum , Thần chú Om ah Hum , guru Rinpoche
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Bảy Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh Thượng Sư

 Hung/ Xứ Urgyen cõi thiêng Tây Bắc
 Đản sinh trong nhị đóa hoa sen
 Diệu kỳ thành tựu đã nên
 Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy
 Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu
 Con theo Thầy từng bước chân tu
 Xin Thầy rộng mở lòng từ
 Giáng lâm ban phúc gia trì trong con
 Guru Padma Siddhi Hung/ 

Ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả công hạnh lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh đều được thành tựu viên mãn vào ngày này. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài. Mặc dù phàm phu chúng ta không thấy được Ngài bằng mắt thường, nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, hộ trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh.

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest