google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum – Đức Liên Hoa Sanh

Mật Tông, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Đức Liên Hoa Sanh là Ai?

Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

7 Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Thần chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum và thần chú của Quán Thế Âm, vị Phật của lòng bi mẫn: OM MANI PADME HUM. Hai thần chú này cũng như phần đông thần chú, đều bằng Phạn ngữ, cổ ngữ thiêng liêng của Ấn Độ.

Đức Liên Hoa Sanh là Ai?

Đức Liên Hoa Sanh (Sinh) trong tiếng Phạn là Padmasambhava, Padmakāra, là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Trisong Detsen (755-797).

Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là “Phật thứ hai.” Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và thiên tai.

Cách tu hành của Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao truỷ thủ đến tu tập các phép thiền định theo hệ thống Đại cứu cánh. Sư thuộc dòng của các vị Đại thành tựu (Mahāsiddha), để lại rất nhiều truyện thần thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hymalaya, người ta tôn thờ gọi Sư là “Đạo sư quý báu” (Quỹ Phạm Sư Bảo, Sư Tôn Bảo, Guru Rinpoche).

Tương truyền rằng, Liên Hoa Sinh sinh ra trong một hoa sen, tại Tây Bắc Kashmir, sớm thông tất cả kinh sách, nhất là Mật giáo (Tantra). Trong thế kỉ thứ 8, Sư đến Tây Tạng, một vương quốc còn bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo thiên nhiên.

Sư đến đây chinh phục ma quỷ, thiên tai và ảnh hưởng của giáo phái Bôn. Sư cũng cho xây tu viện Tang-duyên năm 775 và thời gian hoạt động tại Tây Tạng xem như chấm dứt tại đó.

Có nhiều tài liệu cho rằng Sư hoằng hoá ở Tây Tạng lâu hơn, truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó có nhà vua Tây Tạng và giáo thuyết quan trọng nhất là “Tám tuyên giáo”.

Ngoài ra, Sư còn để lại nhiều bài dạy được dấu trong rừng núi, chỉ được khám phá ra vào một thời điểm nhất định. Một trong những bài dạy đó là bộ Tử thư. Đệ tử quan trọng và là người viết lại tiểu sử của Sư là bà Yeshe Tsog-yel.

Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh là Đại thành tựu giả tu chứng hiện thế ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8. Kinh điển dạy rằng Ngài cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể.

Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết bàn khoảng một nghìn năm, Ngài sẽ hoá thân trở lại trong hình tướng của Thượng sư Liên Hoa Sinh.

Bề ngoài Ngài hiện tướng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về mặt thế gian Ngài hiện tướng Đức Quan Âm hiện thân của từ bi và trí tuệ, và đặc biệt trong Kim Cương thừa, Ngài hiện thân là Guru Padmasambhava.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum, thần chú, thần chú Om ah Hum, Liên Hoa, Liên Hoa Sanh
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

“Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum”

Thần chú Kim cang Thượng sư được giải thích căn cứ lời giảng dạy của hai ngài Dudjom Rinpoche và Dilgo Khientse Rinpoche.

Om Ah Hum

Những âm Om Ah Hum có nghĩa ngoài, nghĩa trong và nghĩa mật. Nhưng ở mỗi tầng như vậy, Om đều tiêu biểu cho thân. Ah là lời và Hum là ý. Cả ba âm tiêu biểu năng lực ân sủng của chư Phật để chuyển hóa thân, lời, ý.

Theo nghĩa ngoài, Om tịnh hóa mọi ác nghiệp của thân, Ah của lời, và Hum của ý. Nhờ tịnh hóa thân, lời, ý, Om Ah Hum đem lại ân sủng của thân, lời, ý chư Phật. Om cũng là tinh túy của hình sắc, Ah của âm thanh, Hum của ý. Khi đọc thần chú này, là ta tịnh hóa hoàn cảnh cũng như bản thân và những người ở trong đó. Om tịnh hóa tất cả nhận thức, Ah tất cả âm thanh, và Hum tất cả tâm, ý nghĩ và cảm xúc.

Theo nghĩa trong, Om tịnh hóa những huyệt đạo vi tế, Ah tịnh hóa nội phong hay khí lực, và Hum tịnh hóa tinh chất sáng tạo.

Ở tầng mức sâu hơn, Om Ah Hum biểu trưng ba thân của Liên Hoa bộ: Om là Pháp thân, Phật A Di Đà, đức Phật của Ánh sáng vô lượng, Ah là Báo thân, Quán Thế Âm, vị Phật của tâm đại bi, và Hum là Ứng hóa thân, Liên Hoa Sanh. Điều này có nghĩa, trong trường hợp   của thần chú này, cả ba thân đều thể hiện trong một vị là Padmasambhava, Liên Hoa Sanh.

Vajra Guru Padma

Vajra được ví như kim cương, đá quý nhất và cứng nhất. Cũng như kim cương có thể cắt bất cứ gì, mà chính nó thì không có gì phá hủy được, cũng thế trí tuệ bất nhị bất biến của chư Phật không bao giờ bị hại hay bị phá hủy bởi vô minh, và có thể cắt đứt mọi vọng tưởng chướng ngại.

Những đức tính và hoạt động thân, lời, ý của chư Phật có thể làm lợi lạc hữu tình với năng lực sắc bén vô ngại như kim cường. Và cũng như kim cương không tỳ vết, năng lực sáng chói của nó tuôn phát từ sự chứng ngộ bản chất Pháp thân của thực tại, bản chất của Phật A Di Đà.

Guru có nghĩ là “sức nặng”, chỉ một người tràn đầy đức tính kỳ diệu, thể hiện trí tuệ, hiểu biết, từ bi và phương tiện thiện xảo. Cũng như vàng ròng là kim loại nặng nhất, quý nhất, cũng thế, những đức không lỗi, không thể nghĩ bàn của bậc thầy làm cho vị ấy không ai vượt qua được, thù thắng hơn tất cả. Guru tương đương với Báo thân, và với Quán Thế Âm, vị Phật của tâm đại bi.

Lại nữa, vị Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) giảng dạy con đường Mật tông, biểu tượng là Kim cương, và nhờ thực hành Mật tông mà ngài đạt giác ngộ tối thượng, cho nên ngài được biết dưới danh hiệu là Kim cang thượng sư.

Padma, hoa sen, có nghĩa là Liên hoa bộ trong ngũ bộ, và nhất là khía cạnh Ngôn ngữ giác ngộ của chư Phật ấy. Liên hoa bộ là dòng họ Phật mà con người thuộc vào. Vì Padmasambhava là ứng thân trực tiếp của Phật A Di Đà, vị Phật nguyên ủy của Liên hoa bộ, nên ngài được gọi là “Padma”, hoa sen. Danh hiệu Liên Hoa Sanh của ngài kỳ thực ám chỉ câu chuyện ngài sinh ra trên một đóa sen nở.

Khi những âm Vajra Guru Padma đi liền nhau, thì cũng có nghĩa là tinh tuy và ân sủng của Kiến, Thiền và Hành. Vajra nghĩa là tinh chất của chân lý bất khả hoại, bất biến, cứng chắc như kim cương, mà chúng ta cầu mong thực hiện được trong Kiến của chúng ta. Guru tiêu biểu tính chất ánh sáng và sự cao quý của giác ngộ, mà ta cầu cho kiện toàn trong thiền định của mình. Padma tiêu biểu Bi mẫn, mà chúng ta cầu thể hiện được trong Hành động của chúng ta.

Vậy, nhờ tụng đọc thần chú này mà ta nhận được ân sủng của tâm giác ngộ, những đức cao quý và lòng bi mẫn của Padmasambhva và tất cả chư Phật.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum, thần chú, thần chú Om ah Hum, Liên Hoa, Liên Hoa Sanh
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Siddhi Hum

Siddhi là thành tựu, đạt đến, ân sủng và chứng ngộ. Có hai thứ thành tựu: tương đối và tuyệt đối. Nhờ nhận được ân sủng tương đối, tất cả chướng ngại trong đời như bệnh tật được tiêu trừ, mọi ước nguyện tốt được thành tựu, những lợi lạc như sống lâu, tiền của tăng và mọi hoàn cảnh đều tốt lành, giúp cho tu tiến và chứng ngộ.

Thành tựu, hay ân sủng tuyệt đối đem lại giác ngộ, trạng thái thực chứng hoàn toàn của đấng Liên Hoa Sanh để tự lợi và lợi tha. Bởi thế, nhờ nhớ đến và cầu nguyện với những năng lực thân, lời, ý của ngài mà chúng ta sẽ được những ân sủng tương đối và tuyệt đối.

Siddhi Hum được xem là thâu tóm vào tất cả ân sủng, như nam châm hút sắt.

Hum tiêu biểu tâm giác ngộ của chư Phật, và là xúc tác thiêng liêng của thần chú. Giống như tuyên bố lên quyền năng và chân lý của thần chú: “Hãy là như vậy!” .

Ý nghĩa cốt yếu của bài chú là: “Con triệu thỉnh ngài, đấng Kim cang thượng sư, với ân sủng của ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian”.

Dilgo Khientse Rinpoche giải thích:

Mười hai âm Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum mang tất cả ân sủng của mười hai bộ kinh giáo của Phật, tinh túy của tám muôn bốn ngàn pháp môn. Bởi thế, tụng một lần thần chú Kim cang thượng sư cũng có phước như là đã đọc mười hai bộ loại kinh điển và thực hành các pháp môn khác. Mười hai bộ loại kinh điển là phương thuốc giải cứu chúng ta khỏi mười hai nhân duyên giam giữ chúng ta trong vòng sinh tử. Vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết ; mười hai móc xích này là guồng máy của luân hồi sinh tử, làm cho luân hồi tiếp nối. Nhờ tụng đọc mười hai âm này của thần chú Kim cang thượng sư, mười hai nhân duyên được tịnh hóa, tẩy sạch cấu uế của nghiệp cảm và giải thoát sinh tử.

Mặc dù ta không thể trông thấy đức Liên Hoa Sanh, nhưng tâm giác ngộ của ngài đã thể hiện dưới hình thức thần chú này, thần chú này có được toàn thể ân sủng ngài.

Bởi thế khi bạn kêu cầu ngài bằng cách tụng đọc mười hai âm thần chú này thì bạn sẽ được ân sủng và công đức vô lượng. Trong thời đại khó khăn này, không có chỗ nương nào bảo đảm hơn là đấng Liên Hoa Sanh, cũng như không có thần chú nào thích hợp hơn thần chú Kim cang thượng sư của ngài.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum, thần chú, thần chú Om ah Hum, Liên Hoa, Liên Hoa Sanh
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

7 Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Đây là những lời cầu nguyện rất linh thiêng do chư Dakini viết để tán tụng và triệu thỉnh Đức Liên Hoa Sinh. Các Dakini sau đó đã dạy lại bài này cho vị hiệu trưởng đại học Nalanda ở Ấn Độ.

Dakini là không hành nữ, hay nữ không hành, là những người nữ "đi trong không gian". Theo quan điểm dân gian Ấn Độ, không hành nữ là các nữ thần trong thiên giới. Đặc biệt trong Kim cương thừa, không hành nữ được xem là gốc của sự cảm hứng và trong các tranh tượng, chư vị được vẽ như các nữ thần loã thể đáng sợ. Trong Phật giáo Tây Tạng, nhiều tu sĩ xem không hành nữ là thần bảo hộ, là người giải phóng năng lực của người tu tập và hoà nhập vào năng lực của chính mình. Danh hiệu "không hành nữ" có nghĩa là vị nữ thần di chuyển trên bình diện thật tại cao nhất

Thời gian đó, chư Tăng của trường đang phải tranh biện với một nhóm ngoại đạo rất mạnh. Vì nhóm này học thức uyên bác và rất giỏi tranh biện nên tới ngày thứ sáu của cuộc so tài, chư Tăng vẫn liên tục thất bại.

Tình thế trở nên căng thẳng tột độ khi vào ngày cuối của cuộc thi, chư Tăng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Khi ấy, một trong những vị đại học giả có năng lực đặc biệt có thể kết nối với chư Dakini đã thỉnh cầu rằng:

“Nếu chúng con thua trong cuộc tranh biện này thì Phật Pháp sẽ bị hủy diệt, tất cả tự viện, chùa chiền… sẽ bị phá hủy. Chúng con phải làm gì đây?”

Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho chư Tăng và đó là cách duy nhất để các vị có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh biện lịch sử.

Vào ngày hôm sau, hàng ngàn tăng sĩ của đại học Nalanda đã dậy từ rất sớm, mở hết cửa sổ, cửa ra vào và bắt đầu trì tụng ” Bảy Lời Cầu Nguyện ” với tâm chí thành tha thiết. Khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào tự viện, Thượng sư Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, Ngài cưỡi trên những tia nắng mặt trời và giúp chư Tăng giành chiến thắng trong cuộc tranh biện, tránh được nguy cơ Phật Pháp bị hủy diệt bởi ngoại đạo.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

“Bảy Lời Cầu Nguyện” đã được tất cả những hành giả có tâm chí thành đối với Thượng sư thực hành. Bài cầu nguyện linh thiêng này không chỉ là lời triệu thỉnh Thượng sư Liên Hoa Sinh mà còn hướng tới tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. Đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thù thắng mà tất cả chúng ta nên thực hành theo!

Lời Nguyện 7 dòng đến Đức Liên Hoa Sinh

Tiếng Phạn – Sanskrit

 HUNG URGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM
 PEMA GESAR DONG PO LA
 JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYE
 PEMA JUNG NÄ SHE SU DRAG
 KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR
 KHYE KYI JESU DAG DRUB KYI
 JINJI LAB CHIR SHEG SU SÖL
 GURU PEMA SIDDHI HUNG
 OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG 

Dịch nghĩa

Nơi miền Tây bắc Ô-trượng-na

Trong một đoá hoa sen

Ngài đã đạt Vô thượng bồ-đề

Ngài là Liên Hoa Sinh

Với nhiều nữ thần hộ vệ xung quanh

Con nguyện theo Ngài

Hãy đến đây độ trì cho đệ tử.

Dịch thơ

 Xứ Ogyen cõi thiêng Tây Bắc
 Đản sinh trong nhị đóa hoa sen
 Thành tựu diệu kỳ đã nên
 Liên Hoa Sinh ấy là tên gọi Ngài
 Không Hành Mẫu Thường hằng vi nhiễu
 Con Theo Thầy từng bước chân tu
 Xin Ngài rộng mở lòng từ, giáng lâm ban phúc gia trì trong con 

Tiếng Anh – English

Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa,

In the heart of a lotus flower,

Endowed with the most marvellous attainments,

You are renowned as the ‘Lotus-born’,

Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

Following in your footsteps,

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

Ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả công hạnh lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh đều được thành tựu viên mãn vào ngày này. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài. Mặc dù phàm phu chúng ta không thấy được Ngài bằng mắt thường, nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, hộ trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum, thần chú, thần chú Om ah Hum, Liên Hoa, Liên Hoa Sanh
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Phụ Lục

Tải file PDF Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum Và Lời Nguyện 7 Dòng Đức Liên Hoa Sanh

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest