google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Liên Hệ – Contact Us

Thanh Âm Thư Giãn

Meditation Melody

Liên hệ/Contact Us

Thanh Âm Thư Giãn

Namaste !

Xin Kính chào Quý vị đã đến với Ngôi nhà của Thanh âm thư giãn – Meditation Melody. Nơi Quý vị có thể tìm thấy những video, audio, đề tài về thiên về tôn giáo và thiền định.

Năm 2017, tôi có được 1 cơ hội tuyệt vời đến Ấn Độ Và Nepal, 1 chuyến đi tuyệt vời và bắt nguồn cảm hứng cho tôi tạo ra Thanh Âm Thư Giãn.

Tôi được đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng – Trung Tâm Phật Giáo của Thế Giới, Vườn Lộc uyển – Nơi đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân, Lumbini – Nơi Đức Phật sinh ra, và dòng sông Varanasi huyền thoại.

Từ chuyến đi đó, gieo trong tôi những hạt giống về tôn giáo. Tôi bắt đầu lắng nghe và tìm hiểu sâu hơn về tôn giáo. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của thầy Thích Minh Phương (Tiến Sĩ) – New Jersey, USA.

Tôi mong muốn những âm thanh và chia sẻ kiến thức về tôn giáo có thể giúp Quý vị tập trung khi trì niệm, thiền định, học tập và làm việc mỗi ngày.

Thanh Âm Thư Giãn dựa theo kỹ thuật hoạt của Thiền siêu việt (Transcendental Meditation). Kỹ thuật Thiền siêu việt bao gồm việc sử dụng âm thanh được sử dụng trong âm thầm gọi là thần chú, và được thực hành trong 15–20 phút hai lần mỗi ngày.

Việc thực hành liên tục sẽ giúp bạn giảm bớt những lo lắng trong cuộc sống hằng ngày; khi một cá nhân bắt đầu đưa ra các quyết định đúng đắn hơn về các hoạt động hàng ngày cá nhân đó có thể đối phó tốt hơn với stress.

Do đó, theo thời gian, con người có thể đạt được khả năng không bị stress. Điều này có nghĩa là được thúc đẩy bởi các nhu cầu của tình huống thay vì phản ứng gây ra căng thẳng của chính con người đối với tình huống đó. Thay vì phản ứng với các thách thức như một mối đe dọa, con người coi các thách thức như một cơ hội để phát triển chuyên môn và cá nhân.

Cả 2 kênh Youtube : Thanh Âm Thư Giãn & Meditation Melody (dùng để chia sẻ quốc tế) hoàn toàn không có quảng cáo, để không làm xao nhãng. Nên Quý vị hoàn toàn yên tâm Theo Dõi hay chia sẻ cùng bạn bè, gieo mầm phước đức cho mọi người.

Tuy nhiên, web và kênh cũng cần nguồn kinh phí và duy trì phát triển, cũng như các kế hoạch thiện nguyện. Thanh Âm Thư Giãn & Meditation Melody, Kính mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý vị.

Ví Momo: https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal: https://paypal.me/meditationmelody

Email: Votrimen@gmail.com  hay Sagomeko@gmail.com

Thay mặt Nhóm Thanh Âm Thư Giãn & Meditation Melody, tôi xin cám ơn và luôn chúc Quý vị có những giờ phút cùng Thanh Âm vô lượng.

namaste, liên hệ, contact us, OM MANI PADME HUM, OM MANI PADME HUM tiếng phạn, thần chú OM MANI PADME HUM, chú OM MANI PADME HUM, án ma ni bát di hồng

Meditation Melody

Namaste !

Welcome to Meditation Melody. Where you can find videos, audio, topics about religion and meditation.

In 2017, I had a wonderful opportunity to visit India and Nepal, a wonderful trip and inspired me to create Meditation Melody.

I was able to set foot in Bodhgaya – The Buddhist Center of the World, Sanarth – The place where the Buddha first turned the wheel of Dharma, Lumbini – The birthplace of the Buddha, and the legendary Varanasi River.

From that trip, seeds of religion in me started. I began to listen and learn more about religion. With the support and guidance of Master. Thich Minh Phuong (Ph.D.) – New Jersey, USA.

I hope the sounds and sharing of religious knowledge can help you focus when reciting, meditating, studying, and working every day.

Meditation Melody is based on the active technique of Transcendental Meditation. The Transcendental Meditation technique involves the use of sounds used silently called mantras and is practiced for 15–20 minutes daily.

Continuous practice will help you to reduce the worries in daily life; when an individual begins to make better decisions about daily activities that individual can better cope with stress.

Thus, over time, people can gain the ability to be stress-free. This means being motivated by the needs of the situation rather than the person’s own stress-inducing response to the situation. Instead of reacting to challenges as a threat, people see challenges as an opportunity for professional and personal growth.

Both Youtube channels: Thanh Âm Thư Giãn (Vietnamese) & Meditation Melody (for international sharing) are completely ad-free, so as not to distract. So you can rest assured Follow or share with friends, sow the seeds of blessings for everyone.

However, the web and Youtube channels also need funding and maintenance development. Meditation Melody, Looking forward to receiving your support.

Liên hệ/Contact Us

Via Visa or Paypal: https://paypal.me/meditationmelody

Email: Votrimen@gmail.com  hay Sagomeko@gmail.com

Best Regards

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest