google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA – Phần 1

Âm Thanh Chữa Lành, Kim Cang Thừa, Mật Tông, Nhạc Phật Giáo, Niệm Phật, Phật - Bồ Tát, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

21 Lục Độ Mẫu Tara

OM TARE TUTARE TURE SVAHA

Những Lợi Ích Trì Niệm Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu

Cầu nguyện 21 Lục Độ Mẫu

“OM TARE TUTTARE TURE SOHA” là tổng hợp sức mạnh của 21 vị Độ Mẫu, hay còn được biết đến là thần chú Lục Độ Phật Mẫu Tara xanh

21 Lục Độ Mẫu Tara

Độ Mẫu ( Tiếng Phạn là Tara, Tây Tạng là Drolma) là lược xưng của Thánh Cứu Độ Phật Mẫu, là một Bản Tôn trọng yếu của Mật Giáo. Hán dịch là Đa La Bồ Tát, hoặc Đa La Quán Âm là do dịch âm Phạn Ngữ Tārā mà có

Căn cứ theo Độ Mẫu Bản Nguyên Ký nói:

Quán Thế Âm Bồ Tát tại vô lượng Kiếp trước đã cứu khắp vô số chúng sinh, có một ngày Bồ Tát dùng Tuệ Nhãn của mình quán sát sáu đường thì phát hiện chúng sinh chịu nạn khổ vẫn chưa giảm bớt, nên bất chợt lo khổ, hai con mắt tuôn ra nước mắt, nước mắt thành hoa sen, hoa sen lại biến thành Lục Độ Mẫu, tiếp theo lại biến ra 21 Tôn Độ Mẫu.

Ở trong Lục Độ Mẫu Tụng nói: “21 Độ Mẫu là Phật Mẫu được hóa hiện từ Công Đức chẳng đồng nhau của Lục Độ Mẫu. Đối với Trí Tuệ của các Ngài đều có biểu thuật tường tận.

Thánh Cứu Độ Phật Mẫu tổng cộng có 21 Tôn Hóa Thân, xưng đơn giản là 21 Tôn Độ Mẫu, dùng Lục Độ Mẫu làm Tổng Trì, các Tôn ấy là

Lục độ Phật Mẫu, Lục độ Phật Mẫu Tara, Lục Độ Mẫu, Phật Mẫu Tara, 21 Lục Độ Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
 1. Lục Độ Mẫu
 2. Cứu Tai Nạn Độ Mẫu,
 3. Cứu Địa Tai Độ Mẫu,
 4. Bảo Nguyên Độ Mẫu,
 5. Như Ý Độ Mẫu,
 6. Trường Thọ Độ Mẫu,
 7. Cứu Độc Nạn Độ Mẫu,
 8. Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu,
 9. Cứu Thủy Tai Độ Mẫu,
 10. Cứu Thú Nạn Độ Mẫu,
 11. Cứu Súc Nạn Độ Mẫu,
 12. Cứu Ma Nạn Độ Mẫu,
 13. Tăng Uy Quyền Độ Mẫu,
 14. Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu,
 15. Cứu Ngục Tai Độ Mẫu,
 16. Cứu Phong Tai Độ Mẫu,
 17. Cứu Đạo Nạn Độ Mẫu,
 18. Cứu Binh Tai Độ Mẫu,
 19. Cứu Thiên Tai Độ Mẫu,
 20. Phục Ma Độ Mẫu,
 21. Dược Vương Độ Mẫu.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Theo truyền thuyết Phật giáo Tây Tạng, Đức đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát vì xót thương chúng sanh đã rơi lệ. Giọt lệ của Người đã hóa thành 21 vị Độ Mẫu.

Dưới đây là 21 câu thần chú của từng vị Độ Mẫu, bất kỳ ai thành tâm đọc tụng hàng ngày sẽ vô cùng linh ứng với từng vị độ mẫu.

1. Lục Độ Mẫu (Tara xanh)

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

2. Cứu Tai Nạn Độ Mẫu.

OM BANZA TARE SARVA BIGANEN SHINDHAM KURU SOHA

3. Cứu Thủy Tai Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA LAM LAM BHAM DZALA BHAYA SHINDHAMKURU SOHA

4. Cứu Địa Tai Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA BHAM BHAM DZALA BHAYA SHINDHAM KURU SOHA

5. Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA RAM RAM DZALA BHAYA SHINDHAM KURU SOHA

6. Cứu Phong Tai Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA YAM YAM DZALA BHAYA SHINDHAM KURU SOHA

7. Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu.

OM RATANA TARE SARVA LOKA JANA PITEYA DARA DARA DIRI DIRI SHENG SHENG DZA DZAANJIA NA BU SHENG KURU UM

8. Cứu Thiên Tai Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA EH EH MAHA HANA BHAYA SHINDHAM KURU SOHA

9. Cứu Binh Tai Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA DIK DIK DIKSHENA RAKSHA RAKSHA KURU SOHA

10. Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA RANDZA DUSHEN DRODA SHINDHAM KURU SOHA

11. Cứu Đạo Nạn Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE MAMA SARVA DZORA BENDA BENDA DRKTUM SOHA

12. Tăng Uy Quyền Độ Mẫu.

OM BEMA TARE SENDARA HRI SARVA LOKA WASHUM KURU HO

13. Cứu Ma Nạn Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE SARVA DUSHING BIKANEN BHAM PEH SOHA

14. Cứu Súc Nạn Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE SARVA HAM HAM DUSHING HANA HANA DRASAYA PEH SOHA

15. Cứu Thú Nạn Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE SARVA HEH HEH DZALEH DZALEH BENDA PEH SOHA

16. Cứu Độc Nạn Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE SARVA DIKSHA DZALA YAHA RAHA RA PEH SOHA

17. Phục Ma Độ Mẫu.

OM GARMA TARE SARWA SHATDRUM BIGANEN MARA SEHNA HA HA HEH HEH HO HO HUNG HUNG BINDA BINDA PEH

18. Dược Vương Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE SARVA DZARA SARVA DHUKKA BRASHA MANAYA PEH SOHA

19. Trường Thọ Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE BRAJA AYIU SHEI SOHA

20. Bảo Nguyên Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE DZAMBEH MOHEH DANA METI SHRI SOHA

21. Như Ý Độ Mẫu.

OM TARE TUTARE TURE SARVA ATA SIDDHI SIDDHI KURU SOHA

Lục độ Phật Mẫu, Lục độ Phật Mẫu Tara, Lục Độ Mẫu, Phật Mẫu Tara, 21 Lục Độ Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

 “OM TARE TUTARE TURE SVAHA”

Thần chú Tara xanh , tôn chính trong 21 tôn Tara, tổng hợp sức mạnh 21 thần chú trên.

Trong 21 vị Độ Mẫu thì Mật tông chọn pháp tu Bạch Độ Mẫu và Lục Độ Mẫu kiêm nhiếp cả 21 Độ Mẫu. Bạch Độ Mẫu là thức thứ 9 tức bạch tịnh thức, toàn thể hư không trong vũ trụ là thân Bạch Độ Mẫu, trong Mật Tông khi tu trì pháp Bạch Độ Mẫu phải quán tưởng trong hư không có một vị thân thể lớn ngang với hư không.

Muốn tu trì pháp của 21 vị Độ Mẫu đầu tiên phải tu trì Bạch Độ Mẫu, là không đại của pháp thân sau đó sẽ tu trì Cứu địa tai Độ Mẫu đại biểu địa đại của pháp thân, tức toàn thể đại địa đều là thân ngài.

Kế là Cứu Thủy Tai Độ Mẫu đại biểu thủy đại của pháp thân, tức toàn thể nước trong vũ trụ là thân ngài. Kế là Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu, Cứu Phong Tai Độ Mẫu. Lục Độ Mẫu kiêm nhiếp 21 Độ mẫu, còn gọi là Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát.

Chúng ta đã biết vật chất được cấu tạo từ những hạt nguyên tử cực vi không ngừng chuyển động, chúng chính là nguồn năng lượng của thế giới vật chất này, thuộc về thân thể của Ngũ Đại Hư Không Tạng hoặc gọi là ngũ đại của Pháp thân.

Thế giới chúng ta đang sinh sống chính là đang sống trong pháp thân Ngũ Đại Hư Không Tạng vậy. Vì thế tu trì pháp Lục Độ Mẫu có thể điều khiển nguyên tử lực của thế giới vật chất.

Lục độ Phật Mẫu, Lục độ Phật Mẫu Tara, Lục Độ Mẫu, Phật Mẫu Tara, 21 Lục Độ Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Những Lợi Ích Trì Niệm Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu

Cuộc sống đời người luôn kèm theo các nỗi lo sợ bên trong và bên ngoài, bám suốt đeo đẳng từ khi sinh ra đến lúc chết đi, từ vô thủy luân hồi tới mãi về sau cũng như vậy. Sinh ra từ giọt nước mắt của lòng bi mẫn Quan Âm, Đức Lục Độ Phật Mẫu hiện diện nơi thế gian để ban gia trì trường thọ, cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi tai ách, mang tới hạnh phúc an lạc cho vô lượng chúng sinh.

Ngài là Bậc hộ trì che trở, giải cứu chúng sinh khỏi tám nỗi sợ hãi, bao gồm những sợ hãi về tứ đại, các bi kịch thế gian và những hoạn nạn hiểm nguy nơi thân tâm. Bất kỳ ai nếu có bất kỳ khó khăn chướng ngại nào trong cuộc sống hoặc có bất kỳ mong nguyện nào chỉ cần chí thành cầu nguyện đến Ngài tức thời được giải trừ nguy hiểm.

Pháp thực hành Tara liên quan đến việc cầu nguyện lên 21 hóa thân Tara để bảo vệ chống lại các tác động phương hại khác nhau.

 • Phật mẫu Tara an bình màu trắng chống lại sự suy thoái của thế giới và hữu tình, những thù nghịch công kích, ốm đau, ma thuật.
 • ĐứcTara màu đỏ chống lại hiểm họa từ nước như lụt lội, chết đuối, ô nhiễm nước ăn, các tác động xấu do ham muốn gây ra.
 • Đức Tara màu vàng chống lại thảm họa từ thiên thạch, sấm chớt, mưa đá, tuyết lở cùng tác hại từ các sinh linh ma quỷ, thù hận, ghen tỵ.
 • Phật mẫu Tara bảo vệ chống lại sự phương hại từ Vũ khí, giúp thế giới tránh cảnh chiến tranh, diệt vong, những thảm họa đối nghịch săn đuổi và tác hại của xúc tình phiền não sân giận…

21 hóa thân Tara tượng trưng cho hai mươi mốt hạnh nguyện, phù hợp với các mong cầu khác nhau của chúng sinh, giúp chúng sinh thành tựu tu tập và bảo hộ họ khỏi tai nạn nguy hiểm. Những ai có thể hành trì ba lần hoặc bảy lần cầu nguyện đến 21 Độ Mẫu mỗi ngày thì mọi mong nguyện rất dễ thành tựu, mọi chướng ngại sẽ dễ vượt qua.

Đức Lục Độ Phật Mẫu được tôn xưng là mẹ của tất cả Chư Phật, mẹ của tất cả vũ trụ và của hết thảy yếu tố đất, nước, gió, lửa. Bởi Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì nên bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm chí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện.

Vì thế pháp thực hành lễ tán cúng dàng đức Lục Độ Phật Mẫu và việc trì niệm chân ngôn của Ngài là vô cùng quan trọng và thù thắng.

Lục độ Phật Mẫu, Lục độ Phật Mẫu Tara, Lục Độ Mẫu, Phật Mẫu Tara, 21 Lục Độ Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Cầu nguyện 21 Lục Độ Mẫu

Lướt nhanh

1. NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỨU ĐỘ TỐC DŨNG TARA

2.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU BÁCH THU LÃNG NGUYỆT TARA

3.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU LAM KIM CỨU ĐỘ TARA

4.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU NHƯ LAI ĐỈNH KẾ TARA

5.NGUYỆN CẦU PHẬT TARA TỰ MẪU TUTTARE HUNG

6.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU THÍCH PHẠM HỎA THIÊN TARA

7. NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU TRÁT PHÉT CỨU ĐỘ TARA

Lục độ Phật Mẫu, Lục độ Phật Mẫu Tara, Lục Độ Mẫu, Phật Mẫu Tara, 21 Lục Độ Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Sanskrit Om namah spukasam namah Taraye mi Tara

Tây Tạng

OM JÉ TSUNMA PHAGMA DROLMALA CHAGTSHEL LO

CHAGTSHEL TARÉ NYURMA PAMO

TUTTARA YI JIGPA SELMA

TURÉ DONKUN JINPÉ DrOLMA

SOHA YIGÉ KHYÖELA DÜEDO

Tiếng Việt

 OM- Kính lễ Lục Độ Mẫu Bản tôn!
 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Tara Phật Mẫu dũng uy phi thường,
 TUTTARE đại lực cường
 Bao nhiêu sợ hãi ngài thương giải trừ,
 Âm TURE nghĩa thắng dư
 Mọi điều sở nguyện ban cho toại thành,
 SOHA hai chữ diệu linh
 Con nay đỉnh lễ rạp mình tán dương. 

1. NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỨU ĐỘ TỐC DŨNG TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Tara 1 Heroic Red Tara

Tiếng Phạn/Tây Tạng: Pravita Tara / Rabtupa We Drolma

Màu sắc: Đỏ

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL DrOLMA NYURMA PAMO

CHENNI KÉCHING LOGDANG DrAMA

JIGTEN SUMGON CHU KYÉ SHELGYI

GÉSAR JÉWA LÉNI JUNGMA

Tiếng Việt

 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Cứu Độ Tốc Dũng nan nghì Tara
 Hào quang ánh mắt rọi xa
 Như muôn tia chớp tỏa ra sáng ngời
 Thánh Tôn ba cõi lệ rơi
 Hoa sen hóa hiện ngài thời đản sinh. 

Tiếng Phạn

Namas tare ture vire

Kshanair dyuti nibhekshane

Trailokya nat ha vaktrabja

Vikasat kesharobhave

Tiếng Anh

Homage to you, the Swift One, the Heroine,

Whose eyes are like an instant flash of lightning,

Who arose from the open corolla

Of the lotus face of the Lord of the Three Worlds.

2.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU BÁCH THU LÃNG NGUYỆT TARA

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Moonlight White Tara

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Chandra Kanti Tara / Karmo a Dang Ge Drolma

Màu sắc: Trắng

Số tay: 12

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL TONKEI DAWA KUNTU

GANGWA GYANI TSEGPEI SHELMA

KARMA TONGTHrAG TSHOGPA NAMKYI

RABTU CHEWEI ÖERAB BARMA

Tiếng Việt

 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Bách Thu Lãng Nguyệt nan nghì Tara
 Tôn nhan, vẻ nguyệt chan hòa
 Tịnh không trần cấu hợp về một nơi,
 Như ngàn tinh tú rạng ngời
 Uy quang thù thắng muôn loài sánh sao. 

Tiếng Phạn

Namah shata sharac chandra

Sampurna patalanane

Tara sahasra nikara

Prahasat kira noj jvale

Tiếng Anh

Homage to you whose face is like one hundred autumn moons

Completely full, and gathered into one,

Radiating a great and distinguished light,

Superior to the gathering of a thousand stars.

3.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU LAM KIM CỨU ĐỘ TARA

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Golden Colour Tara

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Kanaka Vana Tara / Ser Mo Serdok Chen Ge Drolma

Màu sắc: Vàng (hơi có màu lam)

Số tay: 10

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL SERNGO CHHUNÉ KYÉKYI

PADMÖE CHAGNI NAMPAR GYENMA

ZÖEPA SAMTEN CHÖEYUL NYIMA

JINPA TSONDrUB KA THUB SHIWA

Tiếng Việt

 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Lam Kim Cứu Độ nan nghì Tara
 Diệu kỳ một đóa liên hoa
 Tay ngài trì giữ rất là trang nghiêm,
 Bố thí, giới trì, nhẫn an
 Tinh tấn, thiền định, tuệ viên mãn đầy 

Tiếng Phạn

Namah kanaka nilabja

Pani padma vibhu shite

Dana virya tapah shanti

Titik sha dhyana gochare

Tiếng Anh

Homage to you who are golden blue,

Whose hands are beautifully decorated with a water-born lotus;

Who embody the Six Perfections of giving, moral discipline,

Patience, perseverance, concentration, and wisdom.

4.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU NHƯ LAI ĐỈNH KẾ TARA

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Golden Tara of Crown Victorious

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Usnisa Vijaya Tara / Tsug Tor Nam Pal Gyal We Drolma

Màu sắc: ánh kim

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL DESHIN SHEGPEI TSUGTOR

THAYÉ NAMPAR GYELWAR CHÖEMA

MALÜE PHAROL CHINPA THOBPEI

GYELWEI SÉ KYI SHINTU TENMA

Tiếng Việt

 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Như Lai Đỉnh Kế nan nghì Tara
 Công hạnh siêu thắng hằng sa,
 Sáu ba la mật đã là viên dung,
 Các bậc Pháp tử vô song
 Của chư Thắng Giả hết lòng tán dương. 

Tiếng Phạn

Namas tat hagatosh nisha

Vijayananta charini

Ashesha paramita prapta

Jina putra nishevite

Tiếng Anh

Homage to you, who crown the Buddhas’ ushnishas,

Whose victorious actions are without limit,

Who have attained all transcendental wisdoms without exception,

And on whom the Bodhisattvas themselves rely.

5.NGUYỆN CẦU PHẬT TARA TỰ MẪU TUTTARE HUNG

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Tara Proclaiming the Sound of HUM

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Hum Svara Nadini Tara / HUM Dra Dolpi Drolma

Màu sắc: vàng

Số tay: 02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL TUTTARA HUNG YIGÉ

DÖEDANG CHOGDANG NAMKHA GANGMA

JINTEN DUNPO SHABKYI NENTÉ

LÜEPA MÉPAR GUG PAR NÜEMA

Tiếng Việt

 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Tara Tự Mẫu TUTTARE HUNG
 Âm thanh viên mãn khôn cùng
 Lòng từ tran trải khắp vùng muôn phương;
 Bảy cõi dưới gót chân sen,
 Bi tâm thu nhiếp chấn yên hữu tình. 

Tiếng Phạn

Namas tuttara hum kara

Puritasha dig antare

Sapta loka kramakranti

Asheshak arshanak shame

Tiếng Anh

Homage to you, who, uttering TUTTARE and HUM,

Fill the worlds of desire, direction, and space,

Who with your feet press down the seven worlds,

And who by your power draw all beings without exception.

6.NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU THÍCH PHẠM HỎA THIÊN TARA

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Tara Victorious over the Three Levels of the World

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Trai Lokya Vijaya Tara / Jig Ten Sum Lay Nam Par Gyal We Drolma

Màu sắc: đỏ ruby

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL GYAJIN ME LHA TSHANGPA

LUNGLHA NA TSHOG WANGCHUG CHÖEMA

JUNGPO ROLANG DrIZA NAMDANG

NÖEJIN TSHOGKYI DUNNÉ TÖEMA

Tiếng Việt

 Chí thành đỉnh lễ quy y
 Hỏa Thiên Thích Phạm nan nghì Tara
 Phong Thần, Tự Tại chủ thiên
 Hương thơm, nhiều bộ quỷ ma kiếm tìm
 Dạ xoa ma chúng một niềm
 Hân hoan tán thán tôn sùng Tara. 

Tiếng Phạn

Namah shakranala brahma

Marud vishvesh varachite

Bhuta vetala gand harva

Gana yaksha puras krte

Tiếng Anh

Homage to you to whom Indra, Agni,

Brahma, Vayu, Ishvara and the other gods offer prayers,

And who are praised by spirits, zombies,

Smell eaters and Yakshas.

7. NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU TRÁT PHÉT CỨU ĐỘ TARA

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tiếng Anh: Tara Who Crushes Adversaries

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Vadi Pramardani Tara / Golwa Jompi Drolma

Màu sắc: Đen huyền

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL TrAT CHÉJA DANG PHET KYI

PHAROL THrULKHOR RABTU JOMMA

YÉKUM YONKYANG SHABKYI NENTE

MÉBAR THrUGPA SHINTU BARMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara ’TRAT PHET’ uy nghi độ từ,

Chướng ngăn hết thảy không dư

Do ngài phù hộ giải trừ tiêu tai

Chân phải co, trái duỗi dài

Trong vầng lửa cháy rực ngời hào quang.

Tiếng Phạn

Namas trad iti phat kara

Para yantra pramardani

Praty alid ha pada nyase

Shik hi jvalakulek shane

Tiếng Anh

Homage to you who with the mantras TRA and PHAT

Completely destroy all the magic wheels,

Crushing them with your right leg bent and your left stretched out,

Burning them completely in a blazing whirl of fire.

Xem tiếp Phần 2 – OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA

Phụ Lục

Tải File Om Tare Tuttare Ture Soha – Cầu Nguyện 21 Lục Độ Mẫu PDF Tibetan – Tiếng Việt – English

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest