google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hộ Pháp Sư Diện Phật Mẫu – The Lion Faced Dakini – Senge Dongma

Âm Thanh Chữa Lành, Kim Cang Thừa, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Sư Diện Không Hành Phật Mẫu Là Ai?

Dakini – Không Hành Phật Mẫu Là?

Câu Chuyện Về Sư Diện Phật Mẫu

Sư Diện Không Hành Phật Mẫu Là Ai?

Sư Diện Không Hành Phật Mẫu (Tên Phạn: Siṃhamukhā, Tên Tạng: Senge Dongma, Tên Anh:  Lion-Faced Dakini). Sư Diện Phật Mẫu là một Không Hành Mẫu hình tướng phẫn nộ, chuyên tiêu trừ các chướng ngại thuộc ma thuật đen.

Là một vị Hộ Pháp nữ tính thuộc Phẫn Nộ Tôn có đủ sức Đại Uy Thần, hay bảo vệ Giáo Lý của Đức Phật Đà, chặn đứng tất cả Tà Ma, đối trị Tà Thuật, trừ khử chướng ngại.

Ngài hóa hiện khuôn mặt sư tử cái để trấn áp những vị Trời, Quỷ mà những phương tiện khác khó chế phục được, và hiển hiện tướng hung bạo phẫn nộ để điều phục bốn Ma.

Sư Diện Phật Mẫu, Không Hành Mẫu, Hộ Pháp Sư Diện, The Lion Faced dakini, Senge Dongma, Hình Tượng Phật
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Hình tướng của Sư Diện Không Hành Mẫu là thân người màu xanh lam (hoặc màu hồng đỏ), đầu sư tử trắng, có ba con mắt lớn với con ngươi tròn trịa, nhìn giận dữ, há miệng nhe nanh cuốn lưỡi, hai tai rũ xuống bên dưới, tóc màu xanh dựng đứng, đội mão năm đầu lâu.

Thân trên lõa lồ, hai vú căng phồng lên, mặc quần da cọp, cổ đeo 50 cái đầu người còn tươi, dùng vật trang sức bằng xương đề làm chuỗi Anh Lạc, tay trái cầm cái chén đầu người bên trong chứa đầy máu thịt uế ác, để ngang ngực; vai trái nghiêng giữ cây gậy Tam Xoa Chương Ca có ba cái đầu lâu.

Tay phải giơ cao cầm con dao hình mặt trăng, mười ngón tay bén nhọn như móng vuốt cọp, thân thể hiện bày tư thế đứng múa, đứng ở trên Liên Hoa Nhật Luân (vành mặt trời trong hoa sen).

Chân phải giơ lên co gập lại, chân trái duỗi đứng dẫm đạp trên thân người nam nằm ngửa, sau lưng hiện ánh sáng rực lửa của Bát Nhã.

Sư Diện Phật Mẫu, Không Hành Mẫu, Hộ Pháp Sư Diện, The Lion Faced dakini, Senge Dongma, Hình Tượng Phật
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Dakini – Không Hành Phật Mẫu Là?

Trong Phật giáo Kim cương thừa, Bản tôn là khía cạnh phương tiện của Phật tính, thì Không hành mẫu – Dakini là khía cạnh trí tuệ. Bởi trí tuệ là năng lượng Mẫu tính nên Dakini thường được diễn tả trong hình tướng Phật Mẫu.

Thuật ngữ ‘Dakini’ xuất phát từ tiếng Phạn, từ tiếng Tạng tương đương là Khandro có nghĩa là “Không hành mẫu”. Dakini xuất hiện trong hình tướng nữ giới và thường được chia ra Dakini thế gian và Dakini trí tuệ.

Dakini thế gian là những chúng sinh vẫn bị trôi lăn trong các cõi Trời – Người, có thể mang hình tướng đẹp đẽ hay dạ xoa. Các nữ hành giả đã đạt một vài thứ lớp chứng ngộ nhưng vẫn chưa thoát khỏi luân hồi sinh tử cũng được gọi là Dakini thế gian.

Dakini trí tuệ là những bậc đã giác ngộ như Đức Kim Cương Thánh Mẫu Vajra Yogini. Theo nghĩa này, Dakini là một trong những đối tượng Quy y của Tam Căn Bản. Mặc dù hiện tướng bên ngoài là nữ giới (tượng trưng cho trí tuệ, năng lượng Mẫu tính) nhưng hiện tướng bên trong của Dakini chính là Trí tuệ Căn Bản hay Tâm giác ngộ của Thượng sư.

Dakini nêu biểu cảnh giới của sự tỉnh thức được kiểm soát, vững chắc và hoàn toàn tự do.

Lục độ Phật Mẫu, Lục độ Phật Mẫu Tara, Lục Độ Mẫu, Phật Mẫu Tara, 21 Lục Độ Mẫu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Dakini như thế có khả năng du hí tự tại trong Pháp giới tính không và là cội nguồn của các công hạnh giác ngộ: Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục vì lợi ích chúng sinh. Thiết yếu của Dakini là trợ giúp và nương sự trợ giúp của Dakini, hành giả thành tựu được sự nghiệp từ giai đoạn sơ phát tâm đến giai đoạn cuối cùng của thành tựu tối thượng.

Như vậy, quy y Không hành mẫu Dakini là quy y cội nguồn công hạnh giác ngộ.

Nói chung Dakini tượng trưng cho dòng năng lực Mẫu tính mạnh mẽ năng động mà hành giả Mật thừa phải thực hành để đạt được sự chứng ngộ. Dakini là trí tuệ tính không, được biểu trưng bằng năng lượng Mẫu tính. Khía cạnh còn lại là từ bi hay phương tiện thiện xảo được biểu trưng bằng năng lượng Phụ tính.

Tất cả chúng sinh, bất kể nam hay nữ, đều có tiềm năng chứng ngộ tự tính Dakini trí tuệ nơi tự thân. Khi lòng bi mẫn (hay năng lượng Phụ tính) và trí tuệ (năng lượng Mẫu tính) được hợp nhất hoàn hảo, chúng ta sẽ chứng đạt giác ngộ và trở thành Phật.

Sư Diện Phật Mẫu, Không Hành Mẫu, Hộ Pháp Sư Diện, The Lion Faced dakini, Senge Dongma, Hình Tượng Phật
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Câu Chuyện Về Sư Diện Phật Mẫu

“Vào thời của Đức Phật Vô Lượng Thọ, cách Đức Phật Bổn Sư nhiều kiếp về trước, có một quỷ vương tên là Garab Wangchuk và vị quỷ vương này có người con gái đầu sư tử tên là Tramen Sengdongma.

Do ưa thích tàn sát và nhiễu hại những người tu hành, nữ quỷ này đã làm cho thế giới trở nên tràn đầy những thế lực ma quỷ và khiến cho giáo lý của Đức Phật Vô Lượng Thọ bị suy yếu. Lúc bấy giờ, trí tuệ của chư Phật hóa hiện thành một vị Dakini Đầu Sư Tử (Sư Diện Phật Mẫu), được chư Phật phú chúc oai đức và lòng từ bi để hóa độ vị nữ quỷ.

Khi vị Dakini nhập vào tam muội, Ngài lưu xuất vô số hóa hiện và hàng phục tất cả quỷ ma. Nữ quỷ chịu khuất phục trước oai đức to lớn của Sư Diện Phật Mẫu.

Đến thời đại của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Đại Thế Chí Bồ Tát đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy phương tiện tiêu trừ bóng đêm vô minh. Đức Thế Tôn nhập vào Phục Ma Tam Muội và chỉ dạy trọn vẹn giáo lý về Sư Diện Phật Mẫu.

Sư Diện Phật Mẫu, Không Hành Mẫu, Hộ Pháp Sư Diện, The Lion Faced dakini, Senge Dongma, Hình Tượng Phật
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Sau đó, Đại Thế Chí Bồ Tát đã niêm phong kho tàng này lại. Khoảng 750 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, quanh vùng Bồ Đề Đạo Tràng, xuất hiện vị Vua tên là Suraya Singha.

Vua đã thỉnh mời 500 vị Học giả gồm những bậc tu hành và giảng dạy Phật Pháp, dâng lên những phẩm vật cúng dường trọng hậu.

Lúc bấy giờ, thế lực của các giáo phái bên ngoài tăng trưởng, họ tàn phá thánh tích và trường Phật học nên Vua đã sắp xếp một cuộc tranh biện giữa Phật Giáo và các trường phái bên ngoài.

Vua Suraya Singha cùng các Học giả đã chí tâm khẩn cầu đến Đạo sư Liên Hoa Sanh và Đạo sư Liên Hoa Sanh đã xuất hiện, đánh bại các trường phái khác bằng oai đức trí tuệ của mình.

Sau cùng, các trường phái bên ngoài đã quyết định sử dụng tà thuật. Lúc này, Đạo sư Liên Hoa Sanh khai mở kho tàng giáo lý mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã niêm phong và đẩy lùi mọi chướng ngại.

Khi đến Tây Tạng, Đạo sư Liên Hoa Sanh đã đem giáo lý này truyền lại cho các đại đệ tử, trong đó công chúa Yeshe Tsogyal, người đã viết lại và niêm phong các giáo lý cho lợi ích của hữu tình trong tương lai.”

Trong một bài viết về Sư Diện Phật Mẫu có đoạn : “Cấu uế thu hút Ma chướng và Thù địch giống như nam châm hút các mảnh sắt vụn. Khi bạn tiêu trừ những tiêu cực từ các thứ độc trong chính mình (tham, sân, si, mạn, đố) thì chẳng còn gì thu hút ma quỷ nữa.”

Sư Diện Phật Mẫu, Không Hành Mẫu, Hộ Pháp Sư Diện, The Lion Faced dakini, Senge Dongma, Hình Tượng Phật
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Trong tác phẩm Niệm Phật Thập Yếu của Cố Hòa Thượng. Thiền Tâm cũng có nói: “Hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm, để Nội ma phát khởi khiến chiêu cảm Ngoại ma đến phá hoại.”.

Do ngày nay, có nhiều sự lầm tưởng về giáo lý Sư Diện Phật Mẫu, cho rằng chỉ cần nương tựa Ngài là mọi cái chướng tiêu trừ hết hay khủng khiếp hơn là trừ ma diệt yêu các thể loại nên mục đích bài viết này cũng chỉ để làm rõ điểm mấu chốt : “Nội bất chính, ngoại tắc loạn” của giáo lý Phật Đà.

Xem thêm Thần Chú Hộ Pháp Sư Diện Phật Mẫu – The Lion Faced Dakini – Senge Dongma

Watch The Lion Faced Dakini Mantra – Simhamukha Dakini Mantra – Senge Dongma

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Pin It on Pinterest