google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Thần Chú Uế Tích Kim Cương Và Ý Nghĩa Tôn Tượng Uế Tích Kim Cương 3 Mặt 8 Tay

Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Uế Tích Kim Cang

Tôn Tượng Uế Tích Kim Cang

Ý Nghĩa Tôn Tượng Uế Tích Kim Cang 3 Mặt 8 Tay

Chủng Tử, Thủ Ấn Và Thần Chú Uế Tích Kim Cương Tiếng Phạn

Công Đức lợi ích của Pháp Uế Tích Kim Cương

Phụ Lục

Uế Tích Kim Cang

Uế Tích Kim Cang tên Phạn là Ucchusma, dịch âm là Ô Bộ Sắt Ma, Ô Sắt Sa Ma, Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô Sắt Ma…Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế, thiêu đốt Uế Ác… Lại có tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma Minh Vương, Ô Tố Sa Ma Minh Vương. Cũng gọi là Uế Tích Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Bất Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Trừ Uế Phẫn Nộ Tôn….

Mật Giáo thì xem Ucchusma là Vị Kim Cương biểu hiện cho Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Yết Ma Bộ (Karma-kulāya: Nghiệp Dụng Bộ) thuộc phương Bắc cùng với Kim Cương Dạ Xoa (Vajra-yakṣa) cũng là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi tathāgata) có Luân đồng thể và khác thể.

Có nhiều thuyết cho rằng hai Tôn này chỉ là hai Thân hóa hiện của Đức Phật Thích Ca (tức là Bất Không Thành Tựu Như Lai) hoặc Bồ Tát Phổ Hiền (Samanta-bhadra), Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja) và Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi).

Do Uế Tích Kim Cang hay hóa Tâm đa dâm thành lửa Trí Tuệ, lại dùng lửa Trí Tuệ thiêu cháy mọi tướng phiền não bất tịnh mà chẳng làm hại đến Tính không phiền não (tức Pháp Tính: Dharmatā) nên Ngài có tên là Hỏa Đầu Kim Cương.

Vì Uế Tích Kim Cang có Bản Nguyện là nhiếp nơi ô uế để thành tựu sự hóa độ các chúng sinh ác trong chốn uế trược khiến cho họ khởi sự bền vững, chính cần tu khổ hạnh lâu dài nên Ngài có tên là Bất Tịnh Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Bất Tịnh Khiết Kim Cương.

Tôn này cũng có tên Phạn là: Ma Hạ Ma La (Mahā-bala) dịch là Đại Lực. Đại Lực là chỉ Tôn này có đủ sức Đại Từ, giống như dùng lửa rực thiêu trừ nghiệp sinh tử uế ác của chúng sinh, cho nên tên là Đại Lực.

Lại nữa khi Đức Phật chí cực giáng Ma thì phải đối trị với sự bất tịnh. Do Ma Vương thường cư trú trong thành quách ô uế bất tịnh mà Trí Lực của các Tôn Bất Động (Acala), Giáng Tam Thế (Trailokya-vijaya) chẳng thể đối trị nổi. Vì thế Đức Phật liền chuyển Pháp Quán giải về Tịnh và Bất Tịnh bình đẳng, Trí Lực của Tà Chính nhất như, chuyển tội chướng Vô Minh thành tướng hảo trang minh. Tức chuyển Pháp Uế Tích Kim Cang giáng phục Ma Vương mà thành Phật. Do tinh yếu về đường lối Tức Thân Thành Phật này mà Uế Tích Kim Cang có tên là Kim Cương Uế Tích (dứt trừ dấu vết của Uế Trược).
uế tích kim cang, uế tích kim cang bồ tát, uế tích kim cang tiếng phạn, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cương, ucchusma, ucchusma Myoo
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tôn Tượng Uế Tích Kim Cang

Do nhân duyên hóa hiện với truyền thừa khác nhau, hình tượng của Uế Tích Kim Cang cũng có nhiều loại tạo tượng khác nhau.

Về hình tượng có các loại: Hình phẫn nộ có 2 cánh tay, hình phẫn nộ có 4 cánh tay, hình đoan chính có 4 tay, hình có 6 cánh tay 3 con mắt, hình phẫn nộ có 8 cánh tay 3 con mắt…

Phật Giáo Tây Tạng thờ phụng Uế Tích Kim Cương qua nhiều loại Tôn Tượng:

1.     Lam Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu xanh lam)

2.     Lục Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu xanh lục)

3.     Yên Sắc Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu khói)

4.     Hồng Sắc Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu hồng)

5.     Bạch Sắc Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu trắng)

6.     Nhị Tý Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng có 2 cánh tay)

7.     Phẫn Nộ Uế Tích Kim Cương

8.     Tứ Tý Đại Lực Minh Vương (Tôn Tượng có 4 cánh tay)

9.     Phẫn Nộ Uế Tích Phật Mẫu

10.   Tôn Tượng Uế Tích Kim Cương có nhiều đầu nhiều tay

uế tích kim cang, uế tích kim cang bồ tát, uế tích kim cang tiếng phạn, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cương, ucchusma, ucchusma Myoo
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
uế tích kim cang, uế tích kim cang bồ tát, uế tích kim cang tiếng phạn, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cương, ucchusma, ucchusma Myoo
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Ý Nghĩa Tôn Tượng Uế Tích Kim Cang 3 Mặt 8 Tay

Thân Thể màu xanh đen: Biểu thị cho việc làm của các vị Phụng Giáo Phẫn Nộ là Nhiếp Triệu và thành biện các việc. Hoặc xuất sinh các hình tùy loại. Hình sắc này còn biểu thị cho tính chất Toàn Tại và Vĩnh Cửu của Giáo Pháp mà Ngài là bậc Hộ Pháp và Hoằng Pháp.

uế tích kim cang, uế tích kim cang bồ tát, uế tích kim cang tiếng phạn, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cương, ucchusma, ucchusma Myoo
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Thân có 3 mặt :

Mặt chính giữa màu xanh đen: Sự dung nạp của Tam Muội Đại Không và Đại Niết Bàn (Tuệ cứu cánh của Như Lai) biểu thị cho Phật Tính thường hằng giống như Hư Không

Mặt bên trái màu trắng: Sự thanh tĩnh của Tâm Từ Bi, biểu thị cho sự che chở và giúp đỡ chúng sinh

Mặt bên phải màu đỏ: Ý chí tinh tiến dũng mãnh, biểu thị chi uy đức hàng phục và nhiếp phục các Ma Chướng uế ác.

Thân đeo 3 chuỗi anh lạc ở cổ, ngực, bụng: Biểu thị cho sự đầy đủ Phước Trí trang nghiêm của 3 đời

Thân dưới khoác khố da cọp: Biểu thị cho quyền năng Tâm Linh

8 tay đeo rắn (hoặc Rồng): Biểu thị cho Trí Tuệ của thân Giác Ngộ

4 tay bên phải

 • Tay thứ nhất kết Ấn Cát Tường để ngang ngực phải: Biểu thị cho sự xua đuổi sự sợ hãi và đem lại sự an lành cho chúng sinh
 • Tay thứ hai cầm chày Kim Cương: Tính Không Bất Hoại, biểu thị cho uy lực Thần Thông hàng phục các Ma Chướng.
 • Tay thứ ba cầm bánh xe 8 căm rực lửa: Dùng lửa Trí Tuệ của 8 Thánh Đạo thiêu đốt mọi Tâm ô uế của chúng sinh khiến cho Tâm Thức của họ được Tịnh Hóa.
 • Tay thứ tư cầm cây thương (hay cây bổng): Phá nát vòng Luân Hồi khiến cho chúng sinh được giải thoát.

4 tay bên trái :

 • Tay thứ nhất kết Ấn Kim Cương Quyền úp lại để ngang trái tim: Biểu thị sự nắm chặt Tính Đại Không giữ gìn Tâm Bồ Đề vững chắc.
 • Tay thứ hai cầm chuông Kim Cương: Dùng âm thanh Bát Nhã đem lại sự an vui tịch lặng cho các chúng sinh, tượng trưng cho sự quán thông các Thần Chú và có quyền năng nhiếp phục tất cả loài Quỷ Thần trong các nẻo.
 • Tay thứ ba cầm sợi dây: Cột trói những loài khó hàng phục khiến cho chúng xa lìa Tà Kiến và dẫn vào Chính Đạo.
 • Tay thứ tư cầm cây kiếm: Trí Tuệ cắt đứt nghiệp thọ của chúng sinh khiến cho họ chặt đứt Tham Sân Si, chứng được Trí Đại Không.

Sợi dây và cây kiếm còn biểu thị cho việc thừa lệnh Như Lai giết hại tất cả Tâm chúng sinh, hiển lộ Tâm Hiền Thánh.

Co chân phải, duỗi chân trái đạp trên tảng đá: Một lòng trấn giữ Trọng Chướng (nghiệp chướng nặng nề) khiến cho nó chẳng động mà chuyển thành Tâm Bồ Đề.

Tỏa hào quang rực lửa: Dùng lửa Trí Tuệ thiêu đốt tất cả sự uế trược của Thế Gian.

Vị Hóa Phật trên đỉnh đầu : Biểu thị cho Bản Nguyện: “Chuyển Uế thành Tịnh, chuyển tội chướng thành tướng hảo quang minh, chuyển việc Thế Gian thành phương tiện giải thoát”

uế tích kim cang, uế tích kim cang bồ tát, uế tích kim cang tiếng phạn, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cương, ucchusma, ucchusma Myoo
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chủng Tử, Thủ Ấn Và Thần Chú Uế Tích Kim Cương Tiếng Phạn

Uế Tích Kim Cương (Ucchuṣma) có Hiệu là Bất Tĩnh Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương. Chủng Tử là HŪṂ hay JAḤ hay HĀḤ. Tam Muội Gia hình là Chày Tam Cổ, Chày Độc Cổ hay cây gậy báu.

Thủ ấn Uế Tích Kim Cang

Phổ Diệm Ấn

Bạc Già Phạm Căn Bản Ấn

Ô Xu Sa Ma Thủ Ấn

Đại Lực Minh Vương Ấn

Thần Chú Uế Tích Kim Cương Tiếng Phạn

(chỉ mang tính chất tham khảo)

Tâm Chú của Uế Tích Kim Cương được ghi nhận qua nhiều bản khác nhau. Hầu hết các Kinh Bản khác đều ghi nhận Tâm Chú của Uế Tích Kim Cương là:

OṂ (Quy mệnh) VAJRA-KRODHA (Kim Cương Phẫn Nộ) MAHĀ-BALA (Đại Lực) HANA (Đánh đập) DAHA (Thiêu đốt) PACA (Nấu thổi) MATHA (Hủy hoại) VIDHVAṂSAYA (Tồi hoại) UCCHUṢMA KRODHA (Uế Tích Phẫn Nộ) HŪṂ

(Khủng bố) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Các vị Lạt Ma Tây Tạng thường dùng Tâm Chú này để tác Pháp Hộ Thân

Giải Uế Chú:

OṂ (Cảnh giác) TURE MARE (Cứu độ chướng nạn) MA MARE MARE TURE (Cứu độ chướng ngại của tôi và người khác) TURE (Vượt thoát) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu).

Giải Uế Chú thường thấy trong các Kinh Bản là:

OM KRODHANA HŪṂ JAḤ

Uế Tích Kim Cương Bách Tự Minh

thần chú uế tích kim cương, uế tích kim cang, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cang, ue tich kim cang, uế tích kim cang cấm bách biến pháp kinh, uế tích kim cang thủ ấn
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
 Oṃ vajra ucchuṣma samayam anupālaya
 Ucchuṣma tvena upatiṣṭa
 Dṛḍho me bhava
 Sutoṣyo me bhava
 Supoṣyo me bhava
 Anurakto me bhava
 Sarva siddhiṃ me prayaccha
 Sarva karma su ca me cittaṃ śrīyaṃ kuru hūṃ
 Ha ha ha ha hoḥ
 Bhagavaṃ sarva tathāgata vajra ucchuṣma mā me
 Muṅca
 Ucchuṣma bhava
 Mahā samaya satva
 Āḥ 

Dịch nghĩa là:

 Hỡi Kim Cương Uế Tích!
 Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình!
 Xin Kim Cương Uế Tích hãy trú ngụ nơi con
 Làm cho con được kiên cố vững chắc
 Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu
 Thúc đẩy con phát khởi Tâm Đại Nguyện thuần khiết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành tựu tất cả
 Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong mọi hành động
 HÙM HA HA HA HA HỐC
 Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai, Kim Cương Uế Tích đừng bỏ rơi con
 Hãy giúp cho con phát sinh được Trí Lực “Chuyển Uế thành Tịnh, Chuyển Tội Chướng Vô Minh thành tướng hảo quang minh, chuyển mọi sự việc của Thế Gian thành phương tiện giải thoát”
 Đừng để con phân cách với Đấng Kim Cương Uế Tích
 Ngỏ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình
 ẮC. 

Dùng Minh Vương này làm Bản Tôn của Pháp tu thì xưng là Ô Sô Sa Ma Pháp, phần lớn dùng để khẩn cầu sinh sản được bình an hoặc khử trừ sự Bất Tịnh lúc sinh sản, hoặc mong tưởng xua đuổi rắn độc, Quỷ Ác…. cũng có thể tu Pháp này.

Phàm người trì tụng Thần Chú của Minh Vương này, có thể được Công Đức lớn, chẳng những có thể được nhóm lợi ích lớn của trừ bệnh, kính yêu, tránh nạn, thọ phước, giáng phục oán địch…lại có thể phòng ngừa các chướng ngại của Khô Mộc

Tinh, Quỷ Ác, rắn độc…

Công Đức lợi ích của Pháp Uế Tích Kim Cương

uế tích kim cang, uế tích kim cang bồ tát, uế tích kim cang tiếng phạn, uế tích kim cương, thần chú uế tích kim cương, ucchusma, ucchusma Myoo
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
 • Giáng phục tình dục
 • Khử dơ trừ uế
 • Phương tiện tu học
 • Thông minh Trí Tuệ
 • Được Phước Đức lớn
 • Giáng trừ bệnh do Ma Quỷ gây ra
 • Sống lâu tiêu tai
 • Trị bệnh ôn dịch
 • Trị nỗi kinh sợ trong đêm
 • Diệt trừ các tội
 • Phòng ngự rắn và thú độc
 • Miễn trừ giặc trộm cướp
 • Trị bệnh Dạ Đề của con nít
 • Trị trăm vạn bệnh
 • Dễ dàng có con
 • Thấy được người đã chết
 • Chúng Thần vệ hộ
 • Siêu độ giải thoát
 • Bản Tôn ứng mộng
 • Bản Tôn tương tùy
 • Thọ ký thành Phật

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào muốn cứu trị lành vạn bịnh thì tụng Thần chú của con, trên bốn mươi vạn biến, thấy có các bịnh, trị đều hiệu nghiệm, không luận sạch hay dơ, tùy ý sai khiến, con thường theo gia hộ, hết thảy các sở nguyện đều được viên mãn.

Nếu muốn cây khô sanh cành lá, lấy một lượng Bạch giao hương để thoa trong tim cây, lấy cành dương chi chú trong cây một trăm biến, ngày ba thời cho mãn ba ngày, cây liền sanh hoa trái.

Nếu muốn suối khô có nước, lấy vôi sạch mà rải khắp chung quanh ấy, lấy hoa tốt bỏ vào trong ba mươi lít nước sạch ở giếng, đem để ở trong giữa lòng suối, giờ Dần buổi sáng chú 108 biến, nước liền phun ra như bánh xe quay.

Nếu muốn núi khô sanh cây cỏ, lấy dao thép bén búa bốn hướng của núi ấy, chú ba ngàn biến, mãn bảy ngày liền sanh cây cỏ.

Nếu muốn khiến loại dã thú hung mãnh đến hàng phục, lấy An tất hương, nhìn về hướng có dã thú ấy mà đốt, chú một ngàn biến, đêm lại các dã thú kia kéo nhau tụ tập trước cửa nhà của người trì chú, quy hàng hiền hậu, giống như gia súc mình nuôi vậy, tùy ý sai bảo, đời đời không xa lìa.

Nếu muốn quỉ dạ xoa tự đến hàng phục, lấy mười nhánh đào tề cho bằng gốc, lấy năm mươi lít nước đổ vào bình sành (cái thạp) đem nấu, bỏ đào liễu ấy vào ngâm, xong lấy ra, lấy ba lượng đinh hương, ba lượng lớn nhủ đầu hương, ba lượng lớn bạch giao hương, sau cùng hòa trong năm mươi lít nước nấu đào liễu ấy liền đem đổ trong một cái chậu bể, lấy nhánh đào dài ba thước mà khuấy nước đó, tụng chú một trăm biến, hết thảy quỷ dạ xoa, la sát đều đến hiện hình, cùng người làm pháp này mà hầu chuyện, cầu xin theo làm thị giả.

Nếu muốn diệt ác tâm của các quỷ thần, độc xà, rắn rết, những mãnh thú hung dữ v.v… lấy vôi sạch rải khắp cửa hang của chúng, tự nhiên chúng chui ra, tụng chú nho nhỏ một trăm biến thì các rắn độc trùng thú kia liền diệt hết tâm độc, không dám làm tổn thương người khiến mau được giải thoát.

Nếu muốn chó dữ không cắn người, lấy một nắm cơm chú bảy biến vào cho nó ăn, vĩnh viễn không cắn người mà cũng không còn gầm sủa hung hăng.

Nếu muốn người ác đến hàng phục mình, viết tên họ người ấy để dưới bàn chân, chú một trăm biến, tâm mình nghĩ đến người kia, người kia liền đến hàng phục, bỏ hết tâm oán ghét.

Nếu muốn hàng phục người nhau, viết tên họ của hai người đó, để dưới bàn chân tụng chú hai trăm mười tám biến thì hai người ấy đời đời xa lìa, không còn thương mến.

Nếu có người ghét nhau, muốn khiến họ thương kính mến nhau, liền viết tên họ của các người ấy để dưới bàn chân tụng chú 100 lẻ tám biến thì các người ấy thương kính mến nhau, đời đời không xa lìa.

Nếu có người chưa an lạc, muốn khiến họ được an lạc cũng làm như trước, viết tên họ của người ấy dưới bàn chân, chú ba trăm biến thì người kia được an vui, nên vì người kia phát lời đại nguyện, ta đối với người ấy, khi bấy giờ liền tự đem vô lượng trân bảo ban cho người nghèo cùng, thảy được đầy đủ.

Lại phép nữa: Nếu người trì chú cầu các món trí, cầu các món huệ, chỉ tụng chú mười vạn biến tự được các món đại trí huệ và các thứ thiện mỹ, biện tài trôi chảy, tùy ý mà được, chỗ cần dùng ấy thảy đều ban cho.

Nếu người trì chú cầu các thứ trân bảo, ma ni như ý châu v.v… chỉ chí tâm tụng này, tùy theo nhiều ít, ta liền ban cho họ, được mãn sở nguyện.

Nếu muốn trị lành người bịnh thì nên kiết ấn Đốn bịnh (nước lấy tay trái, ngón trỏ, ngón giữa quấn lại với nhau) kiết ấn như vậy, chú 108 biến, lấy ấn Đốn bịnh này quơ quơ bảy lần dưới người bịnh, người ấy liền mạnh.

Từ xưa các bậc tu hành tại Việt Nam thường âm thầm luyện tập Pháp Uế Tích Kim Cương nhằm hỗ trợ cho con đường tu học Chính Pháp Giải Thoát. Có điều Pháp tu này không được rộng truyền vì sợ người tu tập không chính đúng sẽ chuốc lấy tai họa.

Phụ Lục

Xem Uế Tích Kim Cang Ucchusma – Thiêu Trừ uế ác

Chia sẻ quốc tế Uế Tích Kim Cang Ucchusma – Thiêu Trừ uế ác

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Pin It on Pinterest