google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Tác Minh Phật Mẫu Và Minh Chú Hồng Độ Mẫu “Luật Hấp Dẫn”

Âm Thanh Chữa Lành, Kim Cang Thừa, Mật Tông, Phật - Bồ Tát, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Tác Minh Phật Mẫu Là Ai?

Tôn Tượng Tác Minh Phật Mẫu

Ý nghĩa tôn tượng Tác Minh Phật Mẫu

Phẩm Hạnh Tara Đỏ – Hồng Độ Mẫu

Các Hóa Thân Khác Hồng Độ Mẫu Tara Đỏ

Tâm chú Tác Minh Phật Mẫu

Phụ Lục

Tác Minh Phật Mẫu – Tara Đỏ đặc biệt che chở cho chúng sinh thoát sự yếu đuối. Ngài tiêu diệt sự yếu đuối trong con người và đem lại cho họ sức mạnh.

Tác Minh Phật Mẫu Là Ai?

Tác Minh Phật Mẫu – Tara Đỏ – Hồng Độ Mẫu (Tên Anh: Red Tara) (Tên Tây Tạng: Rikjéma རིག་བྱེད་མ་སྐྱོབ་པ།), tiếng Phạn (Sanskrit) là Kurukulla hay Kurukulle, dịch âm Hán Việt là Cô Lỗ Cô La hay Cổ Lỗ Cổ Liệt. Cũng được gọi là Cô Lỗ Cô La Bồ Tát, Cổ Lỗ Cô Liệt Phật Mẫu, Hoài Nhu Phật Mẫu.

Tác Minh Phật Mẫu là Bản Tôn ban cho Uy Quyền với Pháp Hoài (Tăng ích) trong Phật Giáo Tạng Truyền, Công Đức của Ngài thấm nhuần khắp ba cõi gánh vác tự tại, việc đã làm hay thành tựu, cho nên lại xưng là Tam Giới Tự Tại Không Hành Mẫu, Công Đức ấy rộng lớn thù thắng thâm sâu, thật là không có thể so sánh nghĩ bàn được.

Tác Minh Phật Mẫu là Bản Tôn của Pháp Kính Ái. Pháp ấy được thấy ở Phật Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh. Hán dịch là Cô La Bồ Tát (Kurukulla-bodhisatva).

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Kinh ghi rằng: “Đức Phật bảo Kim Cương Tạng rằng: “Cau mày nhin ngó gọi là Phẫn Nộ Nhãn (Mắt giận dữ), hai mắt hướng về bên trái nhìn ngó gọi là Tín Ái Nhãn (mắt tin yêu)…Lại nói rằng: “Nay Ta ở trong 12 Nghi Quỹ rộng lớn, lược nói Cô La Bồ Tát đối với các chúng sinh mau chóng thành tựu Pháp Tín Ái. Từ chữ Ri (Hrīḥ) quán tưởng Bản Tôn màu hồng có bốn cánh tay, bàn tay cầm cung tên, cầm hoa Ưu Bát La (Utpala) với móc câu hoa sen (Liên Hoa Câu). Như vậy ở trong ba cõi mà làm Tín Ái…”

Tác Minh Phật Mẫu chủ yếu đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí của chư Phật Bồ Tát, đồng thời cũng đại biểu cho Pháp Hoài Nhiếp (Kính Ái) trong bốn Pháp Tức Tai, Tăng Ích, Hoài Nhiếp (Kính Ái), Tru Giáng (Giáng Phục)… làm phương tiện chủ yếu để độ hóa chúng sinh. Lại nữa, Tác Minh Phật Mẫu có đầy đủ hết thảy Công Đức giải thoát phiền não, đắc được tự tại.

Tôn Tượng Tác Minh Phật Mẫu

Tác Minh Phật Mẫu có thân màu hồng (Đỏ), một mặt và bốn cánh tay, hai tay cầm cung tên kết từ hoa Ưu Bát La hồng, rồi giương cung mà thành tư thế bắn. Lại tay phải cầm Câu Trượng (cây gậy có móc câu) do hoa Ưu Bát La hồng tạo thành, tiếp đến tay trái cầm sợi dây do hoa Ưu Bát La hồng chế tạo ra. Mặt có ba con mắt, nhe lộ răng nanh, bộ ngực nhô lên, dung mạo như Diệu Linh Nữ tuổi 16 mặt xinh đẹp, hiện tướng nửa vui nửa giận.

Tóc trên đầu của Phật Mẫu có màu cam (hồng hoàng) dựng thẳng đứng lên trên, đội mão năm đầu lâu, đỉnh đầu đội Đức Phật A Di Đà, dùng 50 cái đầu người nhỏ máu tươi làm vòng hoa đeo ở năm chỗ là đầu trán, cổ, lỗ tai, cổ tay, bắp chân (Ý nói lấy sự an lạc vui vẻ vượt qua Sống Chết).

Có Anh Lạc trang sức bằng xương kèm trang điểm vòng hoa, thân dưới mặc quần da cọp, co gập chân phải vào bên trong, chân trái đạp lên trên trái tim của Ma Nữ Ngoại Đạo lõa thể, dùng vành mặt trời trên hoa sen làm Tòa, hiển hiện tư thế múa an trụ trong lửa mạnh mẽ của Trí Huệ Bát Nhã.

Ý nghĩa tôn tượng Tác Minh Phật Mẫu

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

– Toàn thân màu hồng là Pháp Hoài Nhu (Kính Ái) biểu thị cho sự nhiếp phục Tâm của con người

– Một mặt biểu thị cho Pháp Tính

– Hiện tướng mặt nửa giận biểu thị cho năng lực giáng phục tội dơ phiền não

– Hiện tướng mặt nửa vui biểu thị cho năng lực viên mãn Giới Luật thanh tịnh

– Mặt có ba con mắt biểu thị cho sự thông đạt ba đời

– Tướng phẫn nộ (lộ răng nanh bén, tóc màu cam dựng đứng lên trên) đại biểu cho sự dùng Tâm Đại Bi bày hình tượng phẫn nộ, giáng phục hữu tình có khuynh hướng Tà Ác

– Tóc màu cam dựng đứng lên trên còn đại biểu cho sự hướng đến Phật Địa (Buddha-bhūmi)

– Đầu đội mão năm đầu lâu biểu thị cho sự vô thường và dũng vũ

– Đỉnh đầu đội Đức Phật A Di Đà biểu thị cho Tôn này là Hóa Thân của Đức Phật A Di Đà

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

– Bộ ngực nhô lên biểu thị cho năng lực rất thù thắng ôm nhiếp tất cả sự tin yêu ở khắp mười phương

– Trên cổ đeo vòng chuỗi 50 đầu người biểu thị cho toàn bộ Kinh Điển của Phật Giáo

– Năm vật trang sức đại biểu cho sự chuyển năm Độc thành năm Trí của năm Đức Phật

– Vòng đeo tay đại biểu cho sự chuyển Nghi Độc thành Pháp Giới Thể Tính Trí của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trung ương

– Vòng đeo trên đầu đại biểu cho sự chuyển Tham Độc thành Đại Viên Kính Trí của Đức Phật Bất Động ở phương Đông

– Vòng đeo tai đại biểu cho sự chuyển Si Độc thành Diệu Quán Sát Trí của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây

– Vòng đeo cổ đại biểu cho sự chuyển Sân Độc thành Bình Đẳng Tính Trí của Đức Phật Bảo Sinh ở phương Nam

– Vòng đeo ở bắp chân đại biểu cho sự chuyển Mạn Độc thành Thành Sở Tác Trí của Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc

– Da cọp quấn quanh eo biểu thị cho sự dũng mãnh không có sợ hãi

– Bốn cánh tay đại biểu cho bốn loại thành tựu Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng Ích), Hoài (Kính Ái), Tru (Giáng Phục) hoặc đại biểu cho bốn Tâm vô lượng: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Bông hoa, mũi tên, móc câu và sợi dây đại biểu cho lực lượng khống chế tất cả cùng với Pháp Lực hay nhiếp phục người, Trời trong ba cõi.

– Chân trái đạp lên trên trái tim của Ma Nữ Ngoại Đạo lõa thể biểu thị cho sự giáng phục Ái Dục thấp hèn

– Tư thế đứng trên vành mặt trời trên tòa hoa sen, an trụ trong lửa  mạnh mẽ của Bát Nhã biểu thị cho ánh sáng của Trí Bát Nhã soi chiếu khắp, hiểu biết tất cả, thoát lìa khỏi sự ràng buộc của Trần Thế.

Phẩm Hạnh Tara Đỏ – Hồng Độ Mẫu

Tara là Bổn tôn cứu con người thoát khỏi tai ương, chướng nạn, sợ hãi. Đó là ý nghĩa của hồng danh “Tara”.

Về Bổn tôn Tara, đức Phật có kể chuyện về Tara và cầu nguyện đức Tara; trong giáo lí, trong kinh Phật có dạy về Tara. Tóm lại, Tara là Bổn tôn chính yếu được cả Kinh Thừa và Mật Thừa công nhận. Tara là một Phật mẫu mà tất cả đều công nhận. Ai cũng tin rằng Tara là đấng bảo hộ, cứu chúng sinh thoát tai ương. Mọi người đều tin, hiểu một cách tự nhiên trong tâm. Đó là phẩm tánh của đức Tara.

Có 4 cấp độ Tantra (Mật điển). Tara là Bổn tôn thuộc cấp độ Tác Tantra (Action Tantra); có nghĩa là Tara là Bổn tôn thích thanh tịnh, sạch sẽ và không thích ăn thịt. Tara là Bổn tôn chay tịnh. Như vậy phẩm tánh của Tara là thanh tịnh, sạch sẽ. Điều này trong Tác Tantra có mô tả rất đầy đủ.

“Hồng Tara đặc biệt che chở cho chúng sinh thoát sự yếu đuối. Ngài tiêu diệt sự yếu đuối trong con người và đem lại cho họ sức mạnh.

Nếu ai đó tu pháp Hồng Tara thì Ngài sẽ giúp họ cơ hội hưng thịnh.”

Có một câu chuyện về đức Quán Thế Âm ba lần vét sạch luân hồi. Ngài nghĩ luân hồi đã được vét sạch, nhưng khi nhìn vào cõi luân hồi lần nữa thì Ngài thấy nó vẫn như cũ. Rất buồn, Ngài đã làm rơi hai giọt lệ. Hai giọt lệ biến thành hai vị Tara: Tara Trắng và Tara Xanh. Tara thuộc Liên Hoa Bộ và là hóa thân của A Di Đà, cùng một bộ Phật với A Di Đà, Guru Rinpoche và Quán Thế Âm. Trong kinh A Di Đà có nói đức A Di Đà phóng chiếu hàng triệu Quán Thế Âm từ tay phải và hàng triệu Tara từ tay trái. Ngài cũng phóng chiếu hàng triệu Guru Rinpoche từ tâm Ngài, từ trí tuệ của Ngài.

Phẩm hạnh của Tara là che chở cho chúng sinh thoát sợ hãi, 16 loại sợ hãi, hiểm nạn. Và Hồng Tara đặc biệt che chở cho chúng sinh thoát sự yếu đuối. Ngài tiêu diệt sự yếu đuối trong con người và đem lại cho họ sức mạnh. Nếu ai đó tu pháp Hồng Tara thì Ngài sẽ giúp họ cơ hội hưng thịnh. Như vậy là Ngài có hai phẩm hạnh: sức mạnh và thịnh vượng.

“Chúng ta cần hiểu đúng khi ta nói về sức mạnh của một vị bổn tôn. Là phàm phu chúng ta không có sức mạnh; chúng ta không có sức mạnh để được tự do.

Chúng ta chịu sự chi phối của nghiệp lực cho nên ta yếu đuối, bất lực.”

Người ta thường hiểu theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta cần hiểu đúng khi ta nói về sức mạnh của một vị bổn tôn. Là phàm phu chúng ta không có sức mạnh; chúng ta không có sức mạnh để được tự do. Chúng ta chịu sự chi phối của nghiệp lực cho nên ta yếu đuối, bất lực.

Chúng ta muốn hạnh phúc. Chúng ta muốn được tự do thoát khỏi [ràng buộc của] nhiều thứ, nhưng chúng ta cứ bị kẹt. Chúng ta bị dính mắc vào rất nhiều thứ và vì thế mà không có tự do. Vì thế mà bất lực.

Tu pháp Hồng Tara, Kurukulle, hay các bổn tôn khác của sức mạnh có nghĩa là chúng ta muốn phát triển sức mạnh tự nhiên đó. Nó giúp ta dẹp trừ tất cả các che chướng và bám chấp.

Các Hóa Thân Khác Hồng Độ Mẫu Tara Đỏ

Xem thêm bài viết “21 Lục Độ Phật Mẫu – Tara”

NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỨU ĐỘ TỐC DŨNG TARA

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Nyurma Pamo

Tiếng Anh: Tara 1 Heroic Red Tara

Tiếng Phạn/Tây Tạng: Pravita Tara / Rabtupa We Drolma

Màu sắc: Đỏ

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

Tara Nyurma Pamo

CHAGTSHEL DrOLMA NYURMA PAMO

CHENNI KÉCHING LOGDANG DrAMA

JIGTEN SUMGON CHU KYÉ SHELGYI

GÉSAR JÉWA LÉNI JUNGMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cứu Độ Tốc Dũng nan nghì Tara

Hào quang ánh mắt rọi xa

Như muôn tia chớp tỏa ra sáng ngời

Thánh Tôn ba cõi lệ rơi

Hoa sen hóa hiện ngài thời đản sinh.

Tiếng Phạn

Namas tare ture vire

Kshanair dyuti nibhekshane

Trailokya nat ha vaktrabja

Vikasat kesharobhave

Tiếng Anh

Homage to you, the Swift One, the Heroine,

Whose eyes are like an instant flash of lightning,

Who arose from the open corolla

Of the lotus face of the Lord of the Three Worlds.

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU THÍCH PHẠM HỎA THIÊN TARA

Jigje Chenmo

Tiếng Anh: Tara Victorious over the Three Levels of the World

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Trai Lokya Vijaya Tara / Jig Ten Sum Lay Nam Par Gyal We Drolma

Màu sắc: đỏ ruby

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL GYAJIN ME LHA TSHANGPA

LUNGLHA NA TSHOG WANGCHUG CHÖEMA

JUNGPO ROLANG DrIZA NAMDANG

NÖEJIN TSHOGKYI DUNNÉ TÖEMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Hỏa Thiên Thích Phạm nan nghì Tara

Phong Thần, Tự Tại chủ thiên

Hương thơm, nhiều bộ quỷ ma kiếm tìm

Dạ xoa ma chúng một niềm

Hân hoan tán thán tôn sùng Tara.

Tiếng Phạn

Namah shakranala brahma

Marud vishvesh varachite

Bhuta vetala gand harva

Gana yaksha puras krte

Tiếng Anh

Homage to you to whom Indra, Agni,

Brahma, Vayu, Ishvara and the other gods offer prayers,

And who are praised by spirits, zombies,

Smell eaters and Yakshas.

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU UY ĐỨC HOAN HỶ TARA

Tiếng Anh: Tara Who Dispels All Suffering

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Soka Vinodana Tara / Na Nyen Me Pi Drolma

Màu sắc: đỏ

Số tay:  04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL RABTU GAWA JIPEI

WU GYEN ÖE KYI THrENGWÉ PELMA

SHÉPA RABSHÉ TUTTARA YI

DÜEDANG JINTEN WANGDU DZÉMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Uy Đức Hoan Hỷ nan nghì Tara

Vương miện nghiêm sức chói lòa

Cười vang hoan hỷ TUTTARE tràng

Các loài ma quỷ thế gian

Ngài thời nhiếp phục quy hàng chuyển tâm

Tiếng Phạn

Namah pramudita topa

Muku ta kshipta malini

Hasat prahasat tuttare

Mara loka vashamkari

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, whose radiant crown ornament,

Joyful and magnificent, extends a garland of light,

And who, by your laughter of TUTTARA,

Conquer the demons and all of the worlds.

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

CẦU NGUYỆN PHẬT NHƯ TẬN KIẾP HỎA TARA

Tiếng Anh: Tara the Complete Ripener

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Pari Pacaka Tara / Young Su Min Par Zed Pi Drolma

Màu sắc: Đỏ

Số tay: 08

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Cuồng Nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL KELPEI THAMEI MÉTAR

BARWEI THrENGWEI WÜENA NÉMA

YÉ KYANG YONKUM KUNNÉ KORGEI

DrAYI PUNGNI NAMPAR JOMMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Như Tận Kiếp Hỏa nan nghì Tara

Trong búi tóc, lửa kiếp không

Chân phải thẳng duỗi, gập cong chân này

Những bầy oán địch quân cai Ngài đều tận diệt chẳng sai chút nào.

Tiếng Phạn

Namah kalpanta hutabhug

Jvala malan tara sthite

Alidha muditabandha Ripu chakra vinashani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, who dwell within a blazing garland

That resembles the fire at the end of this world age;

Surrounded by joy, you sit with your right leg extended And left withdrawn, completely destroying all the masses of enemies.

Tác Minh Phật Mẫu, Lục độ Mẫu, Phật Độ Mẫu tara, Lục độ Phật Mẫu, Hồng độ Mẫu, Kurukulle
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU PHỔ BIẾN CỰC HỶ TARA

Tiếng Anh: Tara Destroyer of All Attachment

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Raga Nisudana Tara / Chagpa Jom Pi Drolma

Màu sắc: Đỏ san hô

Số tay:  02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Ít cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL KUNNÉ KORRAB GAWEI

DrAYI LÜENI RABTU GEMMA

YIGÉ CHUPEI NGAGNI KÖEPEI

RIGPA HUNG LÉ DrOLMA NYIMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Phổ Biến Cực Hỷ nan nghì Tara

Trái Phật Pháp oán lìa xa

Chân ngôn mười chữ rất là linh thiêng

Âm thanh minh chú chữ HUNG

Vang xa khắp chốn tận cùng mười phương.

Tiếng Phạn

Namah pramudi tabandha

Ripu gatra vabhedini

Dashakshara pada nyashe

Vidya hum kara dipite

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, surrounded by the joyous ones,

You completely subdue the bodies of all enemies;

Your speech is adorned with the ten syllables,

And you rescue all through the knowledge-letter HUM.

Tâm chú Tác Minh Phật Mẫu

Tâm chú Tác Minh Phật Mẫu được truyền dạy tùy theo Dòng Phái  là:

– Oṃ Kurukulle Svāhā

– Oṃ Kuruklle  Hrīḥ Hūṃ Svāhā

– Oṃ Padma-Ḍākiṇī  Kurukulle Hrīḥ Svāhā

Nhưng phần lớn thì truyền dạy Tác minh Phật Mẫu Tâm Chú là:

– Oṃ Kurukulle Hrīḥ Svāhā

– Ôm, Ku Ru Ku Lê, Ri, Sô Ha

Và 1 thần chú phổ biến khác:

Om Tare Tam Soha

Pháp này là chỗ thành tựu của Liên Hoa Không Hành (Padma-ḍākiṇī) ở phương Tây, cũng là Pháp Môn thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) của Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha), dùng hoa sen câu triệu chúng sinh, có thể câu móc sự Từ Ái, sự kính yêu (hoài nhu)vốn có của chúng sinh, với tất cả Thể Tính của Liên Hoa Không Hành rồi nhiếp hết chúng sinh trong Pháp Giới viên mãn thành Pháp của Phật. Người tu Pháp này có thể được Phước Báo của người, Trời; đầy đủ thế lực quyền uy lớn, được cấp trên và thuộc hạ kính yêu.

Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì:

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Địa Khí khiến cho hết thảy con người đắc được tiền tài, giàu có

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Thủy Khí khiến cho ngưng dứt tai nạn, trị bệnh

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Hỏa Khí đi đến trợ giúp cho chúng sinh viên mãn sự kính yêu

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Phong Khí mà giáng phục oán địch

Do vậy, Mật Pháp của Tác Minh Phật Mẫu có hiệu ích rất lớn trong việc cải thiện tình ái và sự nghiệp.

Tác Minh Phật Mẫu là Phật Mẫu sinh ra tất cả chư Phật, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà hiện ra hình tướng Liên Hoa Không Hành Mẫu (Padma-ḍākiṇī). Phật Mẫu có đầy đủ vô lượng Hạnh Nguyện như Bi Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalikiteśvara-bodhisatva) thương yêu, lo lắng trợ giúp cho chúng hữu tình, hay thỏa mãn tất cả Nguyện tốt lành của các chúng sinh. Đặc biệt đối với người đời nay thì hay mau chóng giúp cho tất cả nguyện vọng về tiền tài, thực phẩm, tất cả vật thọ dụng cần thiết… đều được thành tựu.

Phụ Lục

Xem Tác Minh Phật Mẫu Và Minh Chú Hồng Độ Mẫu “Thần Chú Tình yêu”- Red Tara Mantra.

Chia sẻ quốc tế Tác Minh Phật Mẫu Và Minh Chú Hồng Độ Mẫu “Thần Chú Tình yêu” – Red Tara Mantra.

Xem Tác Minh Phật Mẫu Và Minh Chú Hồng Độ Mẫu “Thần Chú Tình yêu” Om Tare Tam Soha

Chia sẻ quốc tế Tác Minh Phật Mẫu Và Minh Chú Hồng Độ Mẫu “Thần Chú Tình yêu” Om Tare Tam Soha

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Pin It on Pinterest