Hư Không Tạng Bồ Tát Akasagarbha Bodhisattva: Trí Tuệ Vô Biên

“Hư Không Tạng Bồ Tát ở trong hư không tùy theo điều mà chúng sinh mong cầu, hoặc bố thí Pháp, hoặc bố thí tiền của, hay bố thí ban cho hết, đều khiến cho vui vẻ. Chính vì thế cho nên, này kẻ trai lành! Hiền Sĩ đó dùng Trí phương tiện nên có tên là Hư Không Tạng”.

Tóm Tắt Nội Dung

Bồ tát Hư Không Tạng là ai?

Hình Tướng Hư Không Tạng Bồ Tát

Truyền Thuyết

Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát

Bồ tát Hư Không Tạng là ai?

Hư Không Tạng Bồ tát (tiếng Phạn: Akasagarbha Bodhisattva – tiếng Nhật: Kokuzo) là một trong tám vị Bồ tát vĩ đại trong Phật giáo. Tên của Ngài thể hiện sự khôn ngoan vô biên như không gian của vũ trụ.

Bồ tát Hư Không Tạng tượng trưng cho sự khôn ngoan vô biên. Ở Nhật, các Phật tử cầu nguyện Ngài để được trao cho sự khôn ngoan trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ. Họ cũng cầu nguyện để Bồ tát nâng cao trí nhớ, kỹ năng và các tài năng nghệ thuật.

hư không tạng bồ tát, phật hư không tạng bồ tát, hư không, bồ tát hư không tạng, thần chú hư không tạng bồ tát, hư không tạng, akasagarbha bodhisattva

Hư Không Tạng Bồ tát được giới thiệu đến Nhật Bản vào cuối thời kỳ Nara như một phần của một nghi thức bí truyền để cải thiện trí nhớ của một người. Các nghi thức bí truyền, được gọi là Gumonjiho xuất phát từ một bộ kinh được biết đến tại Nhật Bản là Kokuzo bosatsu no man shogan saishō shin darani gumonji hō.

Ở Nhật Bản, các tác phẩm điêu khắc về ngài thường được tìm thấy trong các ngôi đền của Chân Ngôn Tông (shingon) và một số đền thờ Thiên Thai Tông (Tendai), nơi có những nghi lễ đặc biệt (hầu hết là bí mật) để đảm bảo trí nhớ tốt, bình an và phước lành.

Hư Không Tạng Bồ tát có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong tác phẩm điêu khắc, vai trò của Ngài là đáp ứng những mong muốn nên thường xuyên cầm viên ngọc quý (cintamani). Trong một biến thể khác, Ngài giữ một hoa sen kết nối với viên ngọc thiêng liêng này.

Trong một biểu tượng phổ biến khác, Bồ tát Hư Không Tạng giữ một thanh gươm tượng trưng cho sự khôn ngoan cắt đứt bức màn vô minh để đạt đến sự hiểu biết hoàn hảo. Ngài cũng đôi khi được miêu tả bằng Mudra “không sợ hãi”, một cử chỉ tượng trưng cho việc bảo vệ các Phật tử thờ phượng.

Bồ tát Hư Không Tạng không còn được tôn kính rộng rãi ở châu Á hay Nhật Bản, trừ trường phái Chân Ngôn Tông. Trên hòn đảo Honshu, trẻ em vẫn theo phong tục bày tỏ lòng tôn kính Ngài với hy vọng trở nên thông minh hơn.

Hư Không Tạng Bồ tát ban đầu được kết hợp với Bồ tát Địa Tạng (Ksitigarbha), để đại diện cho các phước lành của không gian và trái đất tương ứng. Việc ghép đôi này gần như hoàn toàn bị lãng quên. Ngày nay, Địa Tạng Vương là một trong những vị Bồ tát phổ biến nhất của Nhật Bản, được thờ phụng độc lập và là một thành viên quan trọng trong các trường phái tôn kính Phật A Di Đà.

Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa Tạng Vương, địa tạng, địa tạng vương bồ tát cưỡi con gì, địa tạng vương bồ tát và diêm vương

Hình Tướng Hư Không Tạng Bồ Tát

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc cho chúng sinh. Là Chủ Tôn của Hư Không Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La

Hình tượng và ý nghĩa

Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão Ngũ Phật, co cánh tay phải cầm cây kiếm, chung quanh cây kiếm toả lửa sáng. Tay trái để bên cạnh eo cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu Như Ý. Ngồi trên hoa sen báu.

Hiện thân màu thịt biểu thị cho nghĩa Nhân của vạn hữu tức là Quả, Nhân Quả chẳng phải hai.

Đầu đội mão Ngũ Phật biểu thị cho Quả Đức của Tôn này có đầy đủ vạn Đức.

Tay phải cầm cây kiếm báu biểu thị cho Trí của Nội Chứng mà 5 Ba La Mật Bồ Tát: Tuệ, Phương, Nguyện, Lực, Trí …do đây sinh ra.

Tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. Viên ngọc báu có một múi, ba múi hoặc 5 múi. Viên ngọc có một múi (Nhất Biện Bảo Châu) biệu thị cho Tâm Bồ Đề của một Thật Tướng. Ba múi biểu thị cho 3 Bộ của Thai Tạng Giới: Đại Định, Tuệ, Trí. Viên ngọc báu có 5 múi (Ngũ Biện Bảo Châu) biểu thị cho 5 Trí của Kim Cương Giới, cũng tức biểu thị cho Phước Đức của Nội Chứng, từ đây tuôn ra 5 Ba La Mật Bồ Tát: Đàn, Giới, Nhẫn, Tiến, Thiền… 10 vị Ba La Mật Bồ Tát thuộc Yết Ma y theo hai Nghiêm Phước Trí của Hư Không Tạng Bồ Tát mà hiện ra, thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát.
  • Mật Hiệu là: Như Ý Kim Cương
  • Chữ chủng tử là: I (㯑)
  • Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu
  • Tướng Ấn là: Hư Không Ấn.
hư không tạng bồ tát, phật hư không tạng bồ tát, hư không, bồ tát hư không tạng, thần chú hư không tạng bồ tát, hư không tạng, akasagarbha bodhisattva

Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát

Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát lại gọi là Ngũ Đại Kim Cương Hư Không Tạng dùng chỉ 5 vị Bồ Tát của nhóm Pháp Giới Hư Không Tạng, Kim Cương Hư Không Tạng, Bảo Quang Hư Không Tạng, Liên Hoa Hư Không Tạng, Nghiệp Dụng Hư Không Tạng.

Lại xưng là: Giải Thoát Hư Không Tạng, Phước Trí Hư Không Tạng, Năng Mãn Hư Không Tạng, Thi Nguyện Hư Không Tạng, Vô Cấu Hư Không Tạng.

Hoặc xưng là: Trí Tuệ Hư Không Tạng, Ái Kính Hư Không Tạng, Quan Vị Hư Không Tạng, Năng Mãn Hư Không Tạng, Phước Đức Hư Không Tạng… là nghĩa của 5 vị Phật Đại Nhật, A Súc, Bảo Sinh, Di Đà, Thích Ca trụ ở Như Ý Bảo Châu Tam Muội.

Năm vị Bồ Tát tức là nơi biến hiện của 5 vị Phật, thành tựu năm Trí Tam Muội mà thành lập Bồ Tát của 5 Đại này Năm Tôn này được phân biệt qua vật cỡi là: Sư Tử, voi, ngựa, khổng tước, Ca Lâu La Điểu (Kim Xí Điểu).

hư không tạng bồ tát, phật hư không tạng bồ tát, hư không, bồ tát hư không tạng, thần chú hư không tạng bồ tát, hư không tạng, akasagarbha bodhisattva

Truyền Thuyết

Dựa trên những thông tin được ghi chép lại thì trước kia có một vị Chuyển Luân Thánh Vương mang tên là Phúc Báo Trang Nghiêm, hai người vợ của ông sinh hạ hai người con trai, cả hai người con đều là căn tính hóa sinh từ nguyện lực. Trong đó một người con trai tên là Sư Tử, người con trai còn lại tên Sư Tử Dũng Bộ. Ông vui mừng vì hai người con trai nên đã dùng tài bảo để cúng dường Phật.

Khi hai người con lớn lên đều không ngồi trên vương vị mà đều nguyện tu hành và thành công trong thế giới chư Phật, sau đó người cha cũng được nghe Phật Pháp và gặp lại hai người con tu hành của mình.

Người con trai Sư Tử Dũng Bộ đưa tay lên hư không liên sáu thế giới Tam thiên liền rung chuyển, tiếp tục vẫy tay thì trong không gian phát ra âm thanh êm ái, tiếp tục vây tay thì từ trên trời rơi xuống rất nhiều bông hoa diệu kỳ và vô cùng mền mại, cùng với những loại pháp khí cũng được rơi xuống lấp đầy cả thế giới tam thiên đại thiên.

Cùng lúc đó thì có một vị thiên thần hát rằng: kiếp sau của Vị Bồ Tát này sẽ có được nhiều thành tự công đức của Hư Không Khố Tạng, đáp ứng được nguyện vọng của chúng sinh và cứu giúp cho họ.

Người cha Phúc Bảo Trang Nghiêm Vương khi tận mắt chứng kiến thành công của con trai Sư Tử Dũng Bộ thì liên Thắng Huệ Vương Tử làm vương, cũng xuất gia tu hành.

Từ đó Phúc Bảo Trang Nghiêm Vương cũng tức là Phật Câu Lưu Tôn, người con trai tên Sư Tử chính là Phạt Thích Ca Mâu Ni, người con trai tên Sư Tử Dũng Bộ là Hư Không Tạng Bồ Tát, Thắng Huệ Vương Tử là Phật Di Lặc của thế giới.

Hình ảnh của Hư Không Tạng Bồ Tát sẽ được xác định thông qua thân phận của ngài, trong đó được đề cập đến là ba hình tướng. Cụ thể là theo Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh – trong Mạn Đà La Kim Cương Giới – trong Mạn Đà La Thai Tạng giới.

Ngoài ra thì Hư Không Tạng Bồ Tát còn được xem là thị giả đứng bên phải của Thích Ca trong viện Thích Ca thuộc Mạn Đà La Thai Tạng giới, có mật hiệu là Vô Tận Kim Cương.

hư không tạng bồ tát, phật hư không tạng bồ tát, hư không, bồ tát hư không tạng, thần chú hư không tạng bồ tát, hư không tạng, akasagarbha bodhisattva

Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát

Thần chú của Bồ Tát Hư Không Tạng được sử dụng rộng rãi bởi các tín đồ Phật giáo Chân Ngôn Tông. Nó được cho là có khả năng phát triển trí tuệ, sáng tạo và cắt đứt sự thiếu hiểu biết.

Tiếng Nhật: On bazara aratano on taraku – Nōbō akyasha kyarabaya on arikya mari bori sowaka.

Tiếng Phạn: Om Vajra ratna om trah svaha – Namo ākāsagarbhaya oṃārya kamari mauli svāhā.

Hoặc đơn giản là niệm danh hiệu của Ngài: Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát

Một số người tin rằng, tụng niệm thần chú hàng triệu lần theo các nghi thức bí truyền, trong một khoảng thời gian nhất định, người ta có thể ghi nhớ và hiểu sâu sắc bất kỳ văn bản Phật giáo nào.

Nếu một người tìm kiếm sự khôn ngoan, tình yêu và sự tôn trọng của tất cả, một giọng hát tuyệt vời, giàu có hay danh vọng, một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc.

Thì sau khi thực hiện những hành động tích cực, người đó phải thường xuyên niệm thần chú Hư Không Tạng Bồ tát để tất cả những mong muốn của mình sớm được thành tựu. Thiện nghiệp là những hạt giống và thần chú này giống như nước, đất và các điều kiện khác giúp hạt giống phát triển.

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú ghi nhận Đức Phật Đà ngợi khen Hư Không Tạng Bồ Tát rằng:

Thiền Định như biển 
Tịnh Giới như núi 
Trí như hư không 
Tinh tiến như gió 
Nhẫn như Kim Cang 
Tuệ như hằng sa. 

Là Pháp Khí của Chư Phật, con mắt của Chư Thiên, Chính Đạo của con người, chỗ nương tựa của súc sinh, nơi Quỷ đói theo về, Pháp Khí cứu hộ chúng sinh ở Địa Ngục…. xứng đáng thọ nhận sự cúng dường tối thắng của tất cả chúng sinh”. Có thể thấy Công Đức thù thắng của vị Bồ Tát này vậy.

hư không tạng bồ tát, phật hư không tạng bồ tát, hư không, bồ tát hư không tạng, thần chú hư không tạng bồ tát, hư không tạng, akasagarbha bodhisattva

Có nên thờ tượng ngài Bồ Tát Hư Không Tạng trong nhà?

Thờ tượng Phật trong nhà luôn là cách để thể hiện lòng kính ngưỡng của quý vị đối với các đấng tối cao. Tin vào Bồ Tát Hư Không Tạng thì sẽ được ngài phù hộ độ trì, gia đạo êm ấm, bình an; sức khỏe ổn định, sự nghiệp thăng hoa.

Tượng Hư Không Bồ Tát Bàn thờ Hư Không Tạng Bồ Tát cần được đặt ở một không gian yên tỉnh, riêng biệt và đầy trang nghiêm. Phải thường xuyên hương hỏa mỗi ngày, trái cây tươi hoa tươi đầy đủ. Quét dọn sạch sẽ, lau chùi cẩn thận. Càng chu đáo bao nhiêu càng thể hiện lên lòng tôn kính của quý vị đối với ngài.

Tin rằng có thờ có thiêng có kiêng có lành, Hư Không Tạng Bồ Tát sẽ là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người trong nhân loại. Cuộc sống mà, không chỉ có bình an hạnh phúc, những khổ hạnh bất ngờ hay dai dẳng trong cuộc đời đều cần một ai đó đến cứu giúp chúng ta. Vậy thì, hãy đặt đức tin của mình nơi cõi Phật, quý vị sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Ủng hộ: https://www.buymeacoffee.com/Meditation102

Qua MOMOhttps://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypalhttps://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Website: https://thanhamthugian.com/

Tiếng Việt: https://bit.ly/3fut4N5

Tiếng Anh: https://bit.ly/3wRDmhT

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSJrALLPV/

DiMuaDi – Bán hàng không vốn: https://shorten.asia/Syt2m7ZE

VNPAY – Ví điện tử triệu ưu đãi: https://shorten.asia/7ewp7NMu

Làm Youtube hiệu quả cùng Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

Fanpage: https://fb.me/meditationmelody12

Marketing All in One: https://chiasedinh.com/

Du lịch Cà Mau: https://datmuixanh.com/

Trà sữa Đài Loan: https://hokkaidotea.vn/

Bracknell Berks Funeral celebrant: https://www.truespiritceremonies.com/

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara, Dzambhala – Ngũ Bộ Thần Tài

Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

5 1 đánh giá
Article Rating

GREAT THANKS FOR YOUR DONATION

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bảo Hiểm Sức Khỏe MIC

Bảo Hiểm Sức Khỏe MIC

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart