google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hiểu Rõ Về 80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Giáo, Phật Giáo Đại Thừa, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

80 Vẻ Đẹp Là Gì?

80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 1 – 40

80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 41 – 80

80 Vẻ Đẹp Là Gì?

Bát thập chủng hảo (80 vẻ đẹp), cũng được gọi là Bát thập tùy hảo, Bát thập tùy hình hảo, Bát thập vi diệu chủng hảo, Bát thập chủng tiểu tướng, Chúng hảo bát thập chương.

Các khái niệm ấy là 80 vẻ đẹp phụ trên thân của một vị Phật. Tương truyền các tướng tốt nầy cần phải tu hành một trăm đại kiếp mới đạt được. Bản liệt kê 80 vẻ đẹp nầy không thấy ghi trong các kinh văn nguyên thủy, nhưng rất thường thấy đề cập trong tiểu sử của Phật và các kinh văn Đại thừa. Có lẽ nó có xuất xứ từ các đại biểu của Thuyết nhất thiết hữu bộ, nhưng nó lại được sử dụng thường xuyên trong văn học Đại thừa.

Kinh văn đầu tiên liệt kê đầy đủ 80 vẻ đẹp có lẽ được tìm thấy trong Phật bản hạnh tập kinh, là bản ghi lịch sử đức Phật trọn vẹn nhất trong Hán tạng.

Theo các nhà nghiên cứu Phật giáo, phân tích tỉ mỉ những vẻ đẹp ấy đã làm trang nghiêm thân thể ứng hóa của đức Thế tôn, khiến cho chúng sinh thấy đem lòng tôn kính và hoan lạc.

80 vẻ đẹp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này dựa theo 32 hai tướng tốt của Ngài mà hiện ra, nên gọi là chủng hảo hoặc tùy hảo. Tuy nhiên, mỗi từ điển đều nêu đủ 80 nét tốt đẹp của Đức Phật, nhưng sắp xếp không theo thứ tự và không trùng nhau.

Ngay trong một từ điển lại có nét trùng nhau, bên cạnh đó giữa các từ điển lại có nhiều nét khác nhau, vì thế nếu tổng hợp đầy đủ thì sẽ vượt số 80 khá nhiều.

Xem thêm Tìm Hiểu Về 32 Tướng Tốt 80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật

đức phật thích ca mâu ni, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của đức phật, đức phật thích ca, phật thích ca, 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt của đức phật, 32 tướng tốt, 32 tướng tốt của Phật, Đức Phật, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, hình đức phật thích ca
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 1 – 40

Kinh văn đầu tiên liệt kê đầy đủ 80 vẻ đẹp có lẽ được tìm thấy trong Phật bản hạnh tập kinh (Sanskrit: abhiniṣkramaṇa-sūtra), là bản ghi lịch sử đức Phật trọn vẹn nhất trong Hán tạng. Dưới đây là bản liệt kê 80 vẻ đẹp bằng tiếng Hán trong Phật Quang đại từ điển (đã được dịch):

 1. Móng tay thon dài, mảnh và sáng bóng.
 2. Ngón tay, ngón chân tròn, thon dài, mềm dịu.
 3. Các ngón khi khép lại thì kín đầy.
 4. Tay chân sáng bóng, tươi hồng.
 5. Hai mắt cá chân ẩn kín.
 6. Hành bộ trực tiến, uy nghi hoà mục như long tượng vương: dáng di hướng thẳng phía trước, uy nghi khoan thai như rồng chúa, voi chúa.
 7. Hành bộ uy dung tề túc như sư tử vương: Dáng đi oai vệ như sư tử chúa.
 8. Hành bộ an bình do như ngưu vương: Dáng đi bình thản như trâu chúa.
 9. Tiến chỉ nghi nhã uyển như nga vương: Phong thái tiến, dừng thanh nhã, uyển chuyển như ngỗng chúa.
 10. Hồi cố tất giai hữu toàn như long tượng vương chi cử thân tùy chuyển: Quay nhìn đều theo bên phải như voi chúa nhấc mình để di chuyển.
 11. Chi tiết quân vân viên diệu: Các khớp tay chân đều tròn và đẹp.
 12. Cốt tiết giao kết do nhược long bàn: Các đốt xương liên kết nhau như rồng cuốn.
 13. Tất luân viên mãn: Đầu gối tròn đầy.
 14. Ẩn xứ chi văn diệu hảo thanh tịnh: Chỗ ẩn vân tốt đẹp và thanh tịnh.
 15. Thân chi nhuận hoạt khiết tịnh: Thân và tay chân tươi nhuận, trơn láng, thanh tịnh.
 16. Thân dung đôn túc vô uý: Phong thái đôn hậu, vô uý.
 17. Thân chi kiện tráng: Thân thể tráng kiện.
 18. Thân thể an khang viên mãn.
 19. Thân tướng do như tiên vương, chu táp đoan nghiêm quang tịnh: Thân tướng như tiên chúa, toàn thân đoan nghiêm sáng sạch.
 20. Thân chi chu táp viên quang, đản tự nhiên diệu: Có hào quang thường chiếu sáng quanh thân.
 21. Phúc hình phương chính, trang nghiêm: Bụng vuông vức, trang nghiêm.
 22. Tề thâm hữu toàn: Rốn sâu, xoay về hướng phải.
 23. Tề hậu bất ao bất đột: Rốn đầy, không lõm không lồi.
 24. Bì phu vô giới tiển: Da không ghẻ lác.
 25. Thủ chưởng nhu nhuyến, túc hạ an bình: Bàn tay mềm mại, lòng bàn chân bằng phẳng.
 26. Thủ văn thâm trường minh trực: Chỉ tay sâu, dày, rõ ràng.
 27. Thần sắc quang nhuận đan huy: Môi đỏ thắm, sáng và tươi nhuần.
 28. Diện môn bất trường bất đoản, bất đại bất tiểu như lượng đoan nghiêm: Mặt không dài không ngắn, không lớn không nhỏ, vừa vặn, đoan nghiêm.
 29. Thiệt tướng nhu nhuyễn quảng trường: Lưỡi mềm, dài, rộng.
 30. Thanh âm uy viễn thanh triệt: Tiếng nói oai hùng, vang xa, trong suốt.
 31. Thanh vận mĩ diệu như thâm cốc hưởng: Âm vận hay đẹp như tiếng vang nơi hang sâu.
 32. Tỉ cao thả trực, kì khổng bất hiện: Mũi cao và thẳng, lỗ mũi kín.
 33. Xỉ phương chỉnh tiên bạch: Răng đều đặn, trắng đẹp.
 34. Nha viên bạch quang khiết phong lợi: Răng trắng tròn, sáng sạch, bén nhọn.
 35. Nhãn tịnh thanh bạch phân minh: Mắt trong, lòng đen lòng trắng phân minh.
 36. Nhãn tướng tu quảng: Mắt dài rộng.
 37. Nhãn tiệp tề chỉnh trù mật: Lông mi đều và dày.
 38. Song mi trường nhi tế nhuyễn: Lông mày dài và mịn.
 39. Song mi trình cam lưu li sắc: Lông mày xanh biếc như lưu li.
 40. Mi cao hiển hình như sơ nguyệt: Lông mày cách xa mắt và cong như trăng lưỡi liềm.
32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của đức phật, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, 32 tướng tốt của đức phật, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 41 – 80

 • Nhĩ hậu quảng đại tu trường luân đoá thành tựu: Vành tai rộng, đoá tai dài thòng xuống.
 • Lưỡng nhĩ tề bình, li chúng quá thất: Hai vành tai bằng nhau, không có sai khuyết.
 • Dung nghi linh kiến giả giai sinh ái kính: Phong cách uy nghi, khiến người thấy liền sinh kính mến.
 • Tảng quảng bình chính: Trán rộng, bằng phẳng.
 • Thân uy nghiêm cụ túc: Thân đầy đủ tướng oai nghiêm.
 • Phát tu trường cam thanh, mật nhi bất bạch: Tóc dài xanh biếc, dày mà không bạc.
 • Tóc xoăn đẹp, có hình những chữ Thánh như chữ Vạn, chữ Kiết / Cát, chữ Đức.
 • Phát hương khiết tế nhuận: Tóc mịn, toả hương thanh khiết.
 • Phát tề bất giao tạp: Tóc ngay ngắn không rối.
 • Phát bất đoạn lạc: Tóc không đứt rụng.
 • Phát quang hoạt thù diệu, trần cấu bất trước: Tóc trơn bóng, bụi không dính.
 • Thân thể kiên cố sung thật: Thân thể vững chắc đầy đặn.
 • Thân thể trường đại đoan trực: Thân thể cao lớn đoan chính.
 • Chư khiếu thanh tịnh viên hảo: Các huyệt thanh tịnh tròn đẹp.
 • Thân lực thù thắng vô dư đẳng giả: Sức mạnh thù thắng, không ai sánh bằng.
 • Thân tướng chúng sở lạc quán: Thân tướng được mọi người ưa nhìn.
 • Diện như thu mãn nguyệt: Khuôn mặt như trăng tròn mùa thu.
 • Nhan mạo thư thái: Vẻ mặt thư thái.
 • Diện mạo quang trạch vô hữu tần xúc: Gương mặt sáng bóng không vết nhăn.
 • Thân bì thanh tịnh vô cấu, thường vô xú uế: Da sạch không cáu ghét, thường không có mùi hôi.
 • Chư mao khổng thường xuất diệu hương: Các lỗ chân lông thường toả hương thơm.
 • Diện môn thường xuất tối thù thắng hương: Diện môn thường toả mùi hương thù thắng.
 • Tướng chu viên diệu hảo: Tướng tròn đầy tốt đẹp.
 • Thân mao cam thanh quang tịnh: Lông trên mình xanh biếc sạch sẽ.
 • Pháp âm tùy chúng, ứng hiện vô: Pháp âm tùy theo đại chúng mà ứng hiện, bình đẳng không sai biệt.
 • Đỉnh tướng vô năng kiến giả: Tướng đỉnh đầu không ai thấy được.
 • Thủ túc chỉ cương phân minh: Đường vân của ngón tay, ngón chân phân minh.
 • Hành thời kì túc li địa: Khi đi, hai chân đều cách mặt đất.
 • Tự trì bất thị tha vệ: Tự giữ gìn, không nhờ người khác hộ vệ.
 • Uy đức nhiếp nhất thiết: Uy đức nhiếp phục hết thảy.
 • Âm thanh bất ti bất kháng, tùy chúng sinh ý: Thanh âm nói ra không thấp không cao, vừa sự tiếp thu của chúng sinh.
 • Tùy chư hữu tình, nhạo vi thuyết pháp: Tùy theo sự ưa thích của chúng sinh mà thuyết pháp.
 • Nhất âm diễn thuyết chính pháp, tùy hữu tình loại các linh đắc giải: Diễn thuyết chính pháp chỉ bằng một âm thanh, tùy các loài chúng sinh nghe đều được giải thoát.
 • Thuyết pháp y thứ đệ, tuần nhân duyên: Thuyết pháp theo thứ lớp, tùy nhân duyên.
 • Quán hữu tình, tán thiện huỷ ác nhi vô ái tắng: Quán sát chúng sinh, khen thiện chê ác, nhưng không có tâm yêu ghét.
 • Sở vi tiên quán hậu tác, cụ túc quỹ phạm: Trước quan sát kĩ các việc rồi sau mới làm, tuân thủ đúng quy tắc.
 • Tướng hảo, hữu tình vô năng quán tận: Tướng tốt đẹp, chúng sinh không thể nào thấy hết được.
 • Đỉnh cốt kiên thật viên mãn: Xương đầu cứng chắc, tròn đầy.
 • Nhan dung thường thiếu bất lão: Dung nhan trẻ mãi không già.
 • Thủ túc cập hung ức tiền, câu hữu cát tường hỉ toàn đức tướng: Nơi chân tay và trước lồng ngực đều có tướng tốt cát tường hỉ (chữ Vạn 卐) xoay vần.
32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của đức phật, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, 32 tướng tốt của đức phật, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Phật thuyết như sau: Tâm bố thí mà kiên định, thành kính hướng về tha nhân, không đợi chờ họ nói ra lời những gì họ mong muốn được bố thí. người phát tâm phải xét đoán biết ý cầu mong của họ và mở hết lòng rộng lớn thương kính cần cầu cung cấp cho người, không một mảy may trước tâm. bố thí như vậy, thì người đó vì, do tâm kiên định nên được thiện báo: Tay chân mềm mại, tướng hảo đoan nghiêm, tay dài tới gối, chân có luân tướng, mắt sáng răng trong v.v… và đầy đủ các tướng hảo

Lưu ý

32 tướng tốt của Đức Phật được xem là tiêu chuẩn cho cả hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, còn 80 vẻ đẹp chỉ là cách nhân rộng để tán thán Đức Phật mà thôi.

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest