google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

💊 The Vajrapani Hayagriva King Garuda Mantra: Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat💊

Uncategorized, Video Meditation Melody

#Vajrapani #Hayagriva #KingGaruda #ThreeFold #Compassion #Power #Wisdom #RemovingIllnesses #HarmfulSpirits
🙏🙏🙏 Please Like, Share “The Vajrapani Hayagriva King Garuda Mantra: Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat”
And subscribe to our channel Meditation Melody.
The Vajrapani Hayagriva King Garuda Mantra: Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat
🙏 Vajrapani Hayagriva King Garuda

The profound practice of Vajrapani Hayagriva King Garuda, a famous healing practice. It is well known because it combines the powers of three very ferocious and powerful Buddhist Enlightened Beings, or Wrathful Buddhas.
Vajrapani is one of the Three Bodhisattvas: Vajrapani (Power of the Buddhas), Chenrezig/Avalokiteshvara (Compassion of the Buddhas, and Manjushri (Wisdom of the Buddhas.
The Combination of Three Forces: Power, Compassion and Wisdom of Buddha
Vajrapani Hayagriva King Garuda is the combination of these three archetypal forces, but all in wrathful form. In this case, wrath in Buddhist visualization represents the activity and power of the healing action:
• The wrathful power of Vajrapani — the Hand of the Buddha (or Buddha’s Power) — is represented by the wrathful Bodhisattva himself.
• Compassion is here represented by Hayagriva, who is the fiercest and most powerful aspect of Chenrezig (Avalokiteshvara), the Heruka of the Padma or Lotus family.
• The Wisdom aspect, is represented by wrathful King Garuda, the enlightened king of the Garudas — a beautiful white “eagle like” deity with “blades for wings”, who are the traditional adversaries of the Nagas (sometimes considered the cause of some illnesses.) He is associated with wrathful wisdom.

💥 The Vajrapani Hayagriva King Garuda Mantra: Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat in this video
We are not the owner of this audio. All Purposes is for peace.

“Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat”
//
Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phet
This wonderful healing mantra may be chanted by non-initiates, provided the Three Wrathful Ones Vajrapani Hayagriva King Garuda are visualized in front of you.
Only initiates may visualize themselves as the deity.
Healing Blue Light going out to all sentient beings (and yourself) from Vajrapani’s heart, and simultaneously Green Healing Light going out to all sentient beings (and yourself) from Hayagriva’s Green Horse Head, and White Healing Light going out to all sentient beings (and yourself) from King Garuda.
You receive all three energies — and send the healing energies to all sentient beings.

The wrathful combination of Vajrapani, (representing the Power of the Buddhas), Hayagriva (representing the Compassion of all the Buddhas in this wrathful form of Chenrezig) and King Garuda (representing the wisdom of all the Buddhas) is well known for removing illnesses and harmful spirits.
Health visualizations and mantras are NOT a replacement for good health care, advice of your medical professional and vaccines.
Venerable Zasep Rinpoche always teaches common sense with a “see your doctor first” message. Healing visualizations and mantras are supplemental.

💥💥💥 Let enjoy “The Vajrapani Hayagriva King Garuda Mantra: Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#Sleepingmusic #Relaxsleepingmusic #Healingmeditation #yogamusic #Buddha #mantra

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “The Vajrapani Hayagriva King Garuda Mantra: Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat ”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest