google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[2 in 1]🎶 Mantras Of Akasagarbha Bodhisattva & Ksitigarbha Bodhisattva 🎶

Uncategorized, Video Meditation Melody

#akasagarbha #bodhisattvas #आकाशगर्भबोधिसत्त्व #허공장보살 #namkhainyingpo #kokuzobosatsu #虚空蔵菩薩 #boundlessspace #creativity #wisdom #dispelignorance #morningstarmantra #mantra #meditationmelody
🙏🙏🙏 Please Like, Share “Mantras Of Akasagarbha Bodhisattva & Ksitigarbha Bodhisattva ”
And subscribe to our channel Meditation Melody.
Mantras Of Akasagarbha Bodhisattva & Ksitigarbha Bodhisattva
🙏 Who is Akasagarbha?

Ākāśagarbha Bodhisattva (Sanskrit: आकाशगर्भ बोधिसत्त्व; traditional Chinese: 虛空藏菩薩; pinyin: Xūkōngzàng Púsà; Korean: 허공장보살; Japanese: Kokūzō Bosatsu; Tibetan: Namkhai Nyingpo) is a Mahāyāna bodhisattva who is associated with the great element (mahābhūta) of space (ākāśa).
“The bodhisattva Space Treasury”: A bodhisattva whose wisdom and good fortune are said to be as vast and boundless as the universe.
Akashagarbha is the principal Bodhisattva of the Jewel family. He is associated with the Eastern wisdom through the dawning of light from that direction.
He wears a white robe and holds a lotus with a large sword shedding that light in his left hand. He is known for his generosity and meritorious acts.
The Bodhisattva is a symbol of perfect memory, knowledge, and intuition of Buddhist precepts. This deity is important in the Shingon school and other esoteric schools of Buddhism.
He is occasionally known as the twin brother of the “earth store” Bodhisattva Ksitigarbha, and is even succinctly mentioned in the Sutra of The Great Vows of Ksitigarbha Bodhisattva.
#ksitigarbha #omhahaha #mahayana #buddhism #jizo #地藏王菩薩 #क्षितिगर्भ #hellbeings #eliminating #predicament
🙏 Who is Ksitigarbha Bodhisattva?
Jizō – Ksitigarbha Bodhisattva is one of the most important Bodhisattvas of Mahayana Buddhism. The Ksitigarbha Bodhisattva (Sanskrit: Ksitigarbha Bodhisattva – Japanese: Jizo) is often called the Bodhisattva of hell beings, because the Ksitigarbha Bodhisattva Mantra – Om Ha Ha Ha Vismaye Svaha “will not attain Buddhahood until hell is completely empty”.
Ksitigarbha Bodhisattva is a great compassionate Bodhisattva who takes a huge vow of greatness. He is the lord of the hell realm. Only the deity can master the realm of ignorance, that is, to own one’s own realms of greed, hatred, and delusion.

💥 Mantras Of Akasagarbha Bodhisattva & Ksitigarbha Bodhisattva in this video
We are not the owner of this audio. All Purposes is for peace.
00:00 – 17:05: Akasagarbha Bodhisattva mantra.
“Namo Akasagarbhaya Om Ali Kalmali Mauli Svaha”
//
Namo Ākāśagarbhāya Oṃ Ārya Kamari Mauli Svāhā
//
Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha
//
Translation: In the name of ākāśa-garbhāya Om Flower-Garland Lotus-Crown may it be accomplished
The mantra of Ākāśagarbha is popularly used by Shingon Buddhists, Chinese Buddhists following esoteric practices, and by artists. It is believed to give rise to wisdom and creativity, and dispel ignorance.

17:06 – 27:16: Ksitigarbha Bodhisattva
🙏 “Om Ha Ha Ha Vismaye Svaha”
Om Ha Ha Ha Win Sam Mo Ti So Ha
Om Namo Ksitigarbha Bodhisattva
Om Pramardane Svaha Namo Di Zhang Wang Pu sa
Om Ah Kshiti Garbha Thaleng Hum
Reciting Ksitigarbha Bodhisattva Mantra – Om Ha Ha Ha Vismaye Svaha 108 times a day will help to dispel all difficulties and sufferings of a person.

💥💥💥 Let enjoy “Mantras Of Akasagarbha Bodhisattva & Ksitigarbha Bodhisattva .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#SleepingMusic #RelaxSleepingMusic #HealingMeditation #YogaMusic #Buddha #Mantra #trending #toptrending

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “Mantras Of Akasagarbha Bodhisattva & Ksitigarbha Bodhisattva ”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest