google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[108 Times]🎶 The White Mahakala Mantra : Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza💰

Uncategorized, Video Meditation Melody

#Mahakala #WhiteMahakala #MahakalaMantra #ShadbhujaMahakala #WrathfulDeity
🙏🙏🙏 Please Like, Share “The White Mahakala Mantra : Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza.”
And subscribe to our channel Meditation Melody.
🌟 Watch more at : https://thanhamthugian.com/video-meditation-melody/

The White Mahakala Mantra : Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza
🙏 Who is Mahākāla?

Mahākāla is a deity common to Hinduism and Tantric Buddhism. In both religions, Mahākāla is a fierce manifestation of Shiva and is the consort of the goddess Mahākālī; he most prominently appears in the Kalikula sect of Shaktism.
Mahākāla also appears as a protector deity known as a dharmapala in Vajrayana, Chinese Esoteric, and Tibetan Buddhism, and also in the Chàn and Shingon traditions.
He is known as Dàhēitiān and Daaih’hāktīn (大黑天) in Mandarin and Cantonese, Daeheukcheon (대흑천) in Korean, Đại Hắc Thiên in Vietnamese, and Daikokuten (大黒天) in Japanese.
Mahākāla is a Sanskrit bahuvrihi of mahā “great” and kāla “time/death”, which means “beyond time” or death.
Tibetan: ནག་པོ་ཆེན་པོ།, THL: nak po chen po means “Great Black One”. Tibetan: མགོན་པོ།, THL: gön po “Protector” is also used to refer specifically to Mahākāla.
Mahayana Buddhism, and all schools of Tibetan Buddhism, rely on Mahakala as guardian deity. He is depicted in a number of variations, each with distinctly different qualities and aspects.
He is also regarded as the emanation of different beings in different cases.The most notable variation in Mahakala’s manifestations and depictions is in the number of arms, but other details can vary as well.
For instance, in some cases there are Mahakalas in white, with multiple heads, without genitals, standing on varying numbers of various things, holding various implements, with alternative adornments, and so on.
• Panjarnata Mahakala: The two-armed “Black-Cloaked Mahakala” is a protector of the Karma Kagyu school clad in the cloak of a māntrika “warlock”. He is often depicted with his consort, Rangjung Gyalmo.
• He is often thought to be the primary protector, but he is in fact the main protector of the Karmapas specifically.
• Chaturbhuja Mahakala: Four-Armed Mahakala is technically the primary protector.
• Shadbhuja Mahakala: Six-Armed Mahakala is also a common dharmapala in the Kagyu school.
• Pañjaranātha Mahakala “Mahakala, Lord of the Tent”, an emanation of Mañjuśrī, is a protector of the Sakya school.
In Tibetan Buddhism, There are eight primary Dharmapala such as Palden Lhamo, Kalarupa, Mahakala, Vaishravana, Begste, Hayagriva, Yamantaka, Yama.

💥 The White Mahakala Mantra : Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza mantra in this video, by Anna Patrini

OM GURU MAHAKALA HARI NI SA SIDDHI DZA

Mahākāla is almost always depicted with a crown of five skulls, which represent the transmutation of the five kleshas (negative afflictions) into the five wisdoms.
White Mahakala is a wrathful (compassionate ferocity) aspect of Avalokitesvara (Chenrezig). Through his compassion, White Mahakala eliminates spiritual and material poverty for all beings, bringing us abundance.

💥💥💥 Let enjoy “The White Mahakala Mantra : Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#Sleepingmusic #Relaxsleepingmusic #Healingmeditation #yogamusic #Buddha #mantra

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “The White Mahakala Mantra : Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest