google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[1 Hour]🎶 The Hundred-Syllable Mantra Of Vajrasattva | Clear Negative Energy🌿

Uncategorized, Video Meditation Melody

#100Syllables #Vajrasattva #金刚萨埵百字明咒#PurifyingKarma #DorjeSempa #OmVajrasattvaHum #Boddhisattva #Vajra
🙏🙏🙏 Please Like, Share “The Hundred-Syllable Mantra Of Vajrasattva | Clear Negative Energy”
And subscribe to our channel Meditation Melody.

The Hundred-Syllable Mantra Of Vajrasattva | Clear Negative Energy
🙏 Who is Vajrasattva?

Vajrasattva (Sanskrit: वज्रसत्त्व, Tibetan: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། Dorje Sempa, short form is རྡོར་སེམས། Dorsem) is a bodhisattva in the Mahayana, Mantrayana/Vajrayana Buddhist traditions.
In Chinese Buddhism and the Japanese Shingon tradition, Vajrasatva is the esoteric aspect of the bodhisattva Samantabhadra and is commonly associated with the student practitioner who through the master’s teachings, attains an ever-enriching subtle and rarefied grounding in their esoteric practice.
In Tibetan Buddhism Vajrasatva is associated with the sambhogakāya and purification practice.
Vajrasattva is pure white in colour and is sometimes known as the Prince of Purity. His name means “Adamantine Being”, or more poetically “Embodying Reality”. He is a member of the Vajra family of Akṣobhya which also includes Vajrapāṇi.
He is depicted as a young man in the prime of life, with all the silks and jewels of a wealthy prince. In his right hand he delicately balances a vajra at his heart. In his left hand he holds a bell at his waist. The vajra represents Reality, and Compassion; while the bell represents Wisdom.
In some mandalas Vajrasattva represents the Ādibuddha or the Primordial Principle of Buddhahood; in others he changes places with Akṣobhya in the East. In Shingon Buddhism it is Vajrasattva that passes on the initiation of the Dharmakāya Buddha Mahāvairocana to Nāgārjuna, thereby creating the Vajrayāna lineage.

💥 The Hundred-Syllable Mantra Of Vajrasattva | Clear Negative Energy in this video
We are not the owner of this audio. All Purposes is for peace.

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Aḥ

In addition to personal practice, the Vajrasattva mantra is regarded as having the ability to purify karma, bring peace, and cause enlightened activity in general.
Vajrasattva practices are common to all of the four schools of Tibetan Buddhism and are used both to purify obscurations so that the Vajrayana student can progress beyond Ngondro practices to the various yoga practices of tantra and also to purify any broken samaya vows after initiation. As such, Vajrasattva practice is an essential element of Tibetan Buddhist practice.

💥💥💥 Let enjoy “The Hundred-Syllable Mantra Of Vajrasattva | Clear Negative Energy .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#SleepingMusic #RelaxSleepingMusic #HealingMeditation #YogaMusic #Buddha #Mantra

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “The Hundred-Syllable Mantra Of Vajrasattva | Clear Negative Energy ”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest