google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[1 hour]🎶 Bhaisajyaguru Mantra: Medicine Master And King of Lapis Lazuli Light | 藥師佛💊

Uncategorized, Video Meditation Melody

#MedicineBuddha #Bhasajyaguru #SangyeMenla #藥師佛 #Healing #Illness #Suffering #Purification #Karma #MedicineBuddhaMeditation #TayathaOmBekandze
🙏 🙏 🙏 Please Like, Share “Bhaisajyaguru Mantra: Medicine Master And King of Lapis Lazuli Light |藥師佛”
And subscribe to our channel Meditation Melody.
#Buddha #Om #HealingMantra #Mantra #MeditationMelody

Bhaisajyaguru Mantra: Medicine Master And King of Lapis Lazuli Light |藥師佛
🙏 Who is Bhaisajyaguru Bodhisattva?
Bhaiṣajyaguru in Sanskrit: भैषज्यगुरु, Chinese: 藥師佛, Japanese: 薬師仏, Korean: 약사불, Standard Tibetan: སངས་རྒྱས་སྨན་བླ), or Bhaishajyaguru, formally Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rāja (“Medicine Master and King of Lapis Lazuli Light”; Chinese: 藥師琉璃光(王)如來, Japanese: 薬師瑠璃光如来, Korean: 약사유리광여래
Bhaisajyaguru is the Buddha of healing and medicine in Mahāyāna Buddhism. Commonly referred to as the “Medicine Buddha”, he is described as a doctor who cures suffering (samsara) using the medicine of his teachings.
Bhaiṣajyaguru is typically depicted seated, wearing the three robes of a Buddhist monk, holding a lapis-colored jar of medicine nectar in his left hand and the right hand resting on his right knee, holding the stem of the Aruna fruit or Myrobalan between thumb and forefinger.
In the sutra, he is also described by his aura of lapis lazuli-colored light. In Chinese depictions, he is sometimes holding a pagoda, symbolising the ten thousand Buddhas of the three periods of time.
He is also depicted standing on a Northern Wei stele from approximately 500 AD now housed in the Metropolitan Museum of Art, accompanied by his two attendants, Suryaprabha and Chandraprabha. Within the halo are depicted the Seven Bhaiṣajyaguru Buddhas and seven apsaras.

🙏 Bhaisajyaguru Mantra: Medicine Master And King of Lapis Lazuli Light |藥師佛 mantra in this video

Short Mantra:
🙏 “Tayata Om Bekadze Bekadze Maha Bekadze Bekadze Radza Samungate Svaha”
Dharani:
🙏 Namo Bhagavate bhaisajya guru vaidurya prabha rajaya
Tathagataya
Arhate
Samyaksambuddhaya
Tadyatha
Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya samudgate Svaha

The practice of Medicine Buddha (or Sangye Menla in Tibetan) is not only a very powerful method for healing and increasing healing powers both for oneself and others, but also for overcoming the inner sickness of attachment, hatred, and ignorance, thus to meditate on the Medicine Buddha can help decrease PHYSICAL AND MENTAL illness and suffering.
The Medicine Buddha mantra is held to be extremely powerful for healing of physical illnesses and purification of negative karma.
💥💥💥 Let enjoy “Bhaisajyaguru Mantra: Medicine Master And King of Lapis Lazuli Light |藥師佛 .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#SleepingMusic #RelaxSleepingMusic #HealingMeditation #YogaMusic #Buddha #Mantra

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “Bhaisajyaguru Mantra: Medicine Master And King of Lapis Lazuli Light |藥師佛 ”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest