google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[1/2 Hour]🦚 Peacock King Bodhisattva Heart Mantra | Mahamayuri Vidyaraja Dharani🦚

Uncategorized, Video Meditation Melody

#mayuri #mahamayuri #peakcock #femalewisdomking #bodhisattva #eradication #enrichment #magnetization #subjugation
🙏🙏🙏 Please Like, Share “Peacock King Bodhisattva Heart Mantra | Mahamayuri Vidyaraja Dharani”
And subscribe to our channel Meditation Melody.

Peacock King Bodhisattva Heart Mantra | Mahamayuri Vidyaraja Dharani
🙏 Who is Mahamayuri?

Mahamayuri (Sanskrit: महामायूरी Mahāmāyūrī (“great peacock”), Chinese: 孔雀明王 Kǒngquè Míngwáng, Vietnamese: Khổng Tước Minh Vương, Japanese: 孔雀明王, romanized: Kujaku Myōō, Korean: 공작명왕 Gongjak Myeongwang), or Mahāmāyūrī Vidyārājñī (Mahamayuri Vidyaraja ) is a bodhisattva and female Wisdom King in Mahayana and Vajrayana Buddhism.
In the latter tradition, Mahamayuri is a popular practice in both the Chinese and Japanese forms of Vajrayana. She is also the name of one of the five protective goddesses in Buddhism.
The Sanskrit name Mahāmāyūrī means ‘great peacock’. Known as the ‘Queen of the secret sciences’ and the ‘Godmother of Buddha’, Mahamayuri is believed to have the power to protect devotees from poisoning, either physical or spiritual.
In Buddhism, her demeanor is in contrast to the wrathful attitudes of male personifications of the Wisdom Kings.
Mahamayuri belongs to the mother side of Vidyarajas, and of all the Vidyarajas, Mahamayuri is the one with a beautiful and compassionate aspect.
She has four arms:
• Her first right hand holds a white lotus symbolizing calamity eradication (removal of all calamities);Her first left hand holds a yellow auspicious fruit symbolizing increase in fortune (fortune increase in all aspects);
• Her second right hand holds a red matulunga symbolizing love and respect (perfectly harmonization of affinities);
• Her second left hand holds multi-colored peacock feathers symbolizing subjugation (subjugation of all demonic obstacles.).

💥 Peacock King Bodhisattva Heart Mantra | Mahamayuri Vidyaraja Dharani in this video
We are not the owner of this audio. All Purposes is for peace.

Om Mayura Krante Svaha
//
Oṃ Mayūra Krānte Svāhā
//
Oṃ Mayuriḥ Kiraṃte Svāhā
//
Om Mayurih Kiramte Svaha

The four hands of Mahamayuri represent calamity eradication, fortune enrichment, love & respect, and subjugation. All the wishes of humans are in her hands. One can cultivate this deity’s dharma for the purpose of calamity eradication, enrichment, magnetization, and subjugation.
In China, her veneration is thought to be closely related to medical care, public health, environmental protection, and social welfare.

💥💥💥 Let enjoy “Peacock King Bodhisattva Heart Mantra | Mahamayuri Vidyaraja Dharani .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#SleepingMusic #RelaxSleepingMusic #HealingMeditation #YogaMusic #Buddha #Mantra #trending #toptrending

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “Peacock King Bodhisattva Heart Mantra | Mahamayuri Vidyaraja Dharani ”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest