google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

🙏 Bodhisattva Space Treasury Mantra: Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha🌟

Uncategorized, Video Meditation Melody

#akasagarbha #bodhisattvas #आकाशगर्भबोधिसत्त्व #허공장보살 #namkhainyingpo #kokuzobosatsu #虚空蔵菩薩 #boundlessspace #creativity #wisdom #dispelignorance #morningstarmantra #mantra #meditationmelody
🙏🙏🙏 Please Like, Share “Bodhisattva Space Treasury Mantra: Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha”
And subscribe to our channel Meditation Melody.

Bodhisattva Space Treasury Mantra: Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha
🙏 Who is Akasagarbha?

Ākāśagarbha Bodhisattva (Sanskrit: आकाशगर्भ बोधिसत्त्व; traditional Chinese: 虛空藏菩薩; pinyin: Xūkōngzàng Púsà; Korean: 허공장보살; Japanese: Kokūzō Bosatsu; Tibetan: Namkhai Nyingpo) is a Mahāyāna bodhisattva who is associated with the great element (mahābhūta) of space (ākāśa).
“The bodhisattva Space Treasury”: A bodhisattva whose wisdom and good fortune are said to be as vast and boundless as the universe.
Akashagarbha (Tibetan: Namkhai Nyingpo) Matrix of the Sky or Womb-of-Space
Akashagarbha is the principal Bodhisattva of the Jewel family. He is associated with the Eastern wisdom through the dawning of light from that direction.
He wears a white robe and holds a lotus with a large sword shedding that light in his left hand. He is known for his generosity and meritorious acts.
Akasagarbha is one of the 8 great Bodhisattvas of Mahayana Buddhism. His name can literally be translated as “void store” or “boundless space treasury”, His wisdom is said to be boundless as space itself.
The Bodhisattva is a symbol of perfect memory, knowledge, and intuition of Buddhist precepts. This deity is important in the Shingon school and other esoteric schools of Buddhism.
He is occasionally known as the twin brother of the “earth store” Bodhisattva Ksitigarbha, and is even succinctly mentioned in the Sutra of The Great Vows of Ksitigarbha Bodhisattva.

💥 Bodhisattva Space Treasury Mantra: Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha in this video
We are not the owner of this audio. All Purposes is for peace.
“Namo Akasagarbhaya Om Ali Kalmali Mauli Svaha”
//
Namo Ākāśagarbhāya Oṃ Ārya Kamari Mauli Svāhā
//
Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha
//
Chinese: 南牟,阿迦捨,揭婆耶,唵,阿唎,迦麼唎,慕唎,莎訶!
Japanese pronunciation: nōbō akyasha kyarabaya on arikya mari bori sowaka
Translation: In the name of ākāśa-garbhāya Om Flower-Garland Lotus-Crown may it be accomplished
The mantra of Ākāśagarbha is popularly used by Shingon Buddhists, Chinese Buddhists following esoteric practices, and by artists. It is believed to give rise to wisdom and creativity, and dispel ignorance.

💥💥💥 Let enjoy “Bodhisattva Space Treasury Mantra: Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#SleepingMusic #RelaxSleepingMusic #HealingMeditation #YogaMusic #Buddha #Mantra #trending #toptrending

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “Bodhisattva Space Treasury Mantra: Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha ”

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest