google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[1/2 Hour]💥 The Yamantaka Vajrabhairava Mantra: Wrathful Manifestation Of Manjushri 🙏

Uncategorized, Video Meditation Melody

#Yamantaka #Vajrabhairava #DestroyerOfDeath #Manjushri #Dharmapala #WrathfulDeity
🙏🙏🙏 Please Like, Share “The Yamantaka Vajrabhairava Mantra: Wrathful Manifestation Of Manjushri.”
And subscribe to our channel Meditation Melody.
The Yamantaka Vajrabhairava Mantra: Wrathful Manifestation Of Manjushri
🙏 Who is Yamantaka ?

Yamāntaka (Sanskrit: यमान्तक) or Vajrabhairava is the “Destroyer Of Death” deity of Vajrayana Buddhism. Sometimes he is conceptualized as “conqueror of the lord of death”. Of the several deities in the Buddhist pantheon named ‘Yamāntaka’, the most well known, also called as ‘Vajrabhairava’ belongs to the Anuttarayoga Tantra class of deities popular within the Gelug school of Tibetan Buddhism.
There are three very popular forms of Yamantaka, all of which have a main “buffalo head” with Manjushri head on top (on the crown) except for Black Yamari and Red Yamari, who have no buffalo head:
• Vajrabhairava with 9 heads, 34 arms, 16 legs: this form can appear in any of three mandalas: solitary (single-deity), 49-deity mandala and 13-deity mandala
• Vajrabhairava with 6 heads, 6 arms, 6 legs (found in the Kalachakra text).
• Vajrabhairava with 4 heads, 8 arms, 4 legs.

In Tibetan Buddhism, There are eight primary Dharmapala such as Palden Lhamo, Kalarupa, Mahakala, Vaishravana, Begste, Hayagriva, Yamantaka, Yama.

💥 The Yamantaka Vajrabhairava Mantra: Wrathful Manifestation Of Manjushri mantra in this video

Om Yamantaka Hum Phet Om Hrih Shrih Vir Tri Ta Na Na Hum Phet Svaha
//
Om Yamantaka Hum Phat Om Hrih Shrih Vikrtanana Hum Phat Svaha
The main feature of Yamantaka practice is “overcoming the obstacles” or “defeating the maras.” How does Yamantaka overcome the four Maras.
*** “Mara”, meaning the destroyer or tempter” was the demonic ‘evil one’ who attempted to obstruct Buddha’s enlightenment under the bodhi tree…
The mara of death: by understanding, with the clear-light mind, emptiness, you come close to experiencing death, without dying. As you understand the illusory nature of reality, and the reason for our suffering, you come closer to escaping samsara.
The mara of disturbing emotions: anger to fight anger, wrath to fight wrath, using the psychology of wrathful deities to suppress the mara of disturbing emotions.
The mara of aggregates: Once we learn how to transform the clear light of death into the Wisdom of Emptiness, the aggregates of samsara can no longer affect us.
The mara of the sons of gods: With the Wisdom of Emptiness we overcome doubt and incorrect views.

💥💥💥 Let enjoy “The Yamantaka Vajrabhairava Mantra: Wrathful Manifestation Of Manjushri .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#Sleepingmusic #Relaxsleepingmusic #Healingmeditation #yogamusic #Buddha #mantra

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “The Yamantaka Vajrabhairava Mantra: Wrathful Manifestation Of Manjushri”
Tag: #AkshobhyaBuddha #NguTriPhat #ASucBePhat #XuaTanUMinh #ThanChuAnhSang #Vairochana #MahaVairochana #Vairocana #NhuLaiThanChu #MahaVairocana #TyLoGiaNa #DaiNhatNhuLai #ThanChuTiengPhan

Pin It on Pinterest