Niệm Phật

Tổng hợp những câu thần chú, trì tụng, niệm Phật – Bồ Tát – Thần, uy lực mạnh mẽ

Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát Maha Mayuri

Chân ngôn của Khổng Tước Minh Vương đối với việc lợi ích thế gian như: hộ quốc, tức tai, cầu mưa, ngưng mưa, trừ bệnh… đều có hiệu nghiệm. Đương ...

Lợi Ích Kì Diệu Khi Niệm Thần Chú Om Âm Thanh Vũ Trụ

Thần chú Om được chứng minh là hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm sức mạnh của Om ...

Âm Thanh Om 🕉 Lợi Ích Và Ý Nghĩa Của Om Âm Thanh Vũ Trụ

“Âm thanh Om đại diện cho toàn bộ hiện tượng tạo ra âm thanh. Như vậy, nó phải là biểu tượng tự nhiên, chất nền của tất cả mọi âm thanh khác nhau. ...

Uy Lực Và Lợi Ích Phật Đảnh Tôn Thắng Đa La Ni

Tóm Tắt Nội Dung Nguồn Gốc Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Chân Ngôn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Tiếng Phạn Uy Lực Phật Đảnh Tôn Thắng Đa La ...

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Bản Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Tóm Tắt Nội Dung Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Là? Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ Bản Dịch Thơ The Insight ...

Đức Phật Bảo Sinh Như Lai – 1 Trong 5 Vị Ngũ Trí Như Lai

Tóm Tắt Nội Dung Bảo Sinh Như Lai – Ratnasambhava Buddha Hình Tướng Đức Bảo Sanh Như Lai Công Năng Đức Phật Bảo Sinh Thần Chú Bảo Sinh ...

A Súc Bệ Như Lai – Phật Bất Động – 1 Trong 5 Vị Phật Ngũ Trí Như Lai

Tóm Tắt Nội Dung Phật Bất Động - A Súc Bệ là Ai? Hình tướng Đức A Súc Bệ Như Lai Nguồn gốc tên gọi của Phật A-súc Các đại nguyện của ...

Ngũ Bộ Chú Dzambhala Mantras – Ngũ Bộ Thần Tài Tây Tạng

Tóm Tắt Nội Dung Ngài Zambala (Dzambhala/Jambhala) là ai? Hình Tướng của Ngài Dzambhala Ngũ Bộ Thần Tài – Ngũ Bộ Chú Lưu ý khi thờ cúng ...

Tường Tận 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Theo Kinh Điển Phật Giáo

Tóm Tắt Nội Dung 32 Tướng Tốt Là Gì? 32 Tướng Tốt Của Đức Phật (Từ 1 – 10) 32 Tướng Tốt Của Đức Phật (Từ 11 – 20) 32 Tướng Tốt Của Đức ...

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiêu Trừ Tai Nạn – Thành Tựu Cát Tường

Tóm Tắt Nội Dung Tiêu Tai Cát Tường Là Gì? Như Lai Vô Kiến Đảnh Tướng Là Gì? Ý Nghĩa Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường Thần ...

Thần Chú Vãng Sanh Và Lợi Ích Trì Chú Vãng Sanh Tịnh Độ Nghiệp Chướng Tiêu Trừ

Tóm Tắt Nội Dung Hiệu quả lực tụng niệm thần chú vãng sanh Lợi Ích Trì Chú Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn Lời Phát Nguyện Cầu Vãng Sanh ...

Chú Vãng Sanh Tịnh Độ – Nhổ Tận Gốc Rễ Nghiệp Chướng Trừ Sạch Phiền Não

Tóm Tắt Nội Dung Chú Vãng Sanh là gì? Ý Nghĩa Tên Gọi Chú Vãng Sanh Ý nghĩa Chú Vãng Sanh Thần Chú Vãng Sanh tiếng Phạn Bài Phát ...

Bảo Hiểm Sức Khỏe MIC

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart