Nhạc Phật Giáo

A Súc Bệ Như Lai – Phật Bất Động – 1 Trong 5 Vị Phật Ngũ Trí Như Lai

Tóm Tắt Nội Dung Phật Bất Động - A Súc Bệ là Ai? Hình tướng Đức A Súc Bệ Như Lai Nguồn gốc tên gọi của Phật A-súc Các đại nguyện của ...

Ngũ Bộ Chú Dzambhala Mantras – Ngũ Bộ Thần Tài Tây Tạng

Tóm Tắt Nội Dung Ngài Zambala (Dzambhala/Jambhala) là ai? Hình Tướng của Ngài Dzambhala Ngũ Bộ Thần Tài – Ngũ Bộ Chú Lưu ý khi thờ cúng ...

Chú Vãng Sanh Tịnh Độ – Nhổ Tận Gốc Rễ Nghiệp Chướng Trừ Sạch Phiền Não

Tóm Tắt Nội Dung Chú Vãng Sanh là gì? Ý Nghĩa Tên Gọi Chú Vãng Sanh Ý nghĩa Chú Vãng Sanh Thần Chú Vãng Sanh tiếng Phạn Bài Phát ...

Ý Nghĩa Và Lợi Ích Thần Chú Om Mani Padme Hum – Án Ma Ni Bát Di Hồng

Tóm Tắt Nội Dung Thần Chú Om Mani Padme Hum Nguồn Gốc Thần Chú Diệu Kỳ Ý Nghĩa Thần Chú Án Ma Ni Bát Di Hồng Lợi Ích Của Việc Trì Tụng ...

Bất Động Minh Vương Và Thần Chú Namo Samanto Vajra Nai Ham

Tóm Tắt Nội Dung Bất Động Minh Vương là ai? Pháp Tướng Của Bất Động Tôn Fudo Myoo Bất Động Minh Vương và Ngũ Đại Minh Vương Bất Động ...

7 Vị Dược Sư Phật Và Ý Nghĩa 12 đại Nguyện Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật

Tóm Tắt Nội Dung 7 Vị Phật Dược Sư Như Lai Ý Nghĩa 12 đại Nguyện Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật Kết Luận Phụ Lục 7 vị Dươc Sư Phật ...

OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA – Phần 1

Tóm Tắt Nội Dung 21 Lục Độ Mẫu Tara OM TARE TUTARE TURE SVAHA Những Lợi Ích Trì Niệm Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu Cầu nguyện 21 Lục Độ Mẫu ...

Om Tare Tuttare Ture Soha – Thần Chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu

Tóm Tắt Nội Dung Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara? Hình ảnh Bản Tôn Lục Độ Phật Mẫu Ý nghĩa Thần Chú Om Tare Tuttare Ture Soha Lợi ích khi niệm ...

Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chú Đại Bi Tây Tạng?

Tóm tắt Nội dung Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Chuyện Kể Về Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Lợi Ích Trì Tụng Thập Diện Thần Chú ...

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tóm Tắt Nội Dung Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Hình tướng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm. Ý Nghĩa Của 11 ...

Tụng chú đại bi tại gia và những điều cần phải lưu ý

Tóm Tắt Nội Dung Nên tụng Chú Đại Bi tiếng Việt hay tiếng Phạn? Trì tụng Chú Đại Bi tại gia cần lưu ý điều gì? Bước đầu trì tụng chú Đại Bi ...

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN – CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU CÓ HÌNH MINH HỌA DỄ NHỚ

Tóm Tắt Nội Dung Chú Đại Bi là gì? Lợi ích khi trì niệm kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu Có Hình Minh Họa Chú Đại ...

Bảo Hiểm Sức Khỏe MIC

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart