Quán Thế Âm Bồ tát

Hạnh Bồ-tát theo kinh Hoa Nghiêm

NSGN - Những kiến giải sơ lược về Bồ-tát đạo theo thiển nghĩ của chúng tôi chỉ là phương tiện gợi ý cho các pháp lữ nhận được phần nào thế ...

Kim Cang Thủ Bồ Tát: Biểu Hiện Sức Mạnh Của Tất Cả Các Vị Phật

Kim Cang Thủ Bồ tát (Vajrapani Bodhisattva) là một vị Bồ tát tượng trưng cho sức mạnh giác ngộ của chư Phật, nhưng rất ít được biết đến đối với ...

Chú Giải Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Tóm Tắt Nội Dung Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Dịch âm Hán Việt Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - Dịch nghĩa Việt Chú Giải Tải file PDF ...

Tường Tận 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Theo Kinh Điển Phật Giáo

Tóm Tắt Nội Dung 32 Tướng Tốt Là Gì? 32 Tướng Tốt Của Đức Phật (Từ 1 – 10) 32 Tướng Tốt Của Đức Phật (Từ 11 – 20) 32 Tướng Tốt Của Đức ...

Tây Phương Tam Thánh Và Ý Nghĩa Việc Thờ Tam Thánh

Tây phương tam thánh, Tam thánh phật, hoa nghiêm tam thánh, cách thờ tây phương tam thánh, bổn sư thích ca mâu ni phật, tây phương tam thánh là ai, ...

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN – CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU CÓ HÌNH MINH HỌA DỄ NHỚ

Tóm Tắt Nội Dung Chú Đại Bi là gì? Lợi ích khi trì niệm kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu Có Hình Minh Họa Chú Đại ...

Phật Mẫu Chuẩn Đề & Sức Mạnh Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề Tiếng Phạn Oai Linh

Tóm Tắt Nội Dung Phật Mẫu Chuẩn Đề là ai? Hình tướng Bồ tát Chuẩn Đề Hạnh nguyện Phật Mẫu Chuẩn Đề Lợi ích khi tụng niệm Thần Chú ...

Chuyện Kể Về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn

Tóm Tắt Nội Dung Một số tên gọi khác của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh Kỳ diệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nam ...

Ý Nghĩa Lục Tự Đại Minh Chú tiếng Phạn – Án Ma Ni Bát Di Hồng

Tóm Tắt Nội Dung Lục Tự Đại Minh Chú là gì? Ý nghĩa Lục Tự Đại Minh Chú tiếng Phạn Ý nghĩa từng âm tiết trong Lục Tự Đại Minh chú Tiếng ...

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn

Tóm Tắt Nội Dung Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Là Ai? Đức Quán Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn Hình ảnh  của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đại nguyện của ...

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart