Palden Lhamo

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva – Hóa Thân Phẫn Nộ Của Đức Quán Thế Âm

Mã Đầu Minh Vương dùng Quán Âm Bồ Tát làm Tự Tính Thân, thị hiện hình đại phẫn nộ, để đầu ngựa ở trên đỉnh, là một trong những thân biến hóa của ...

Palden Lhamo: Nữ Hộ Pháp Duy Nhất Trong Bát Đại Hộ Pháp Tây Tạng

Tóm Tắt Nội Dung Palden Lhamo Là Ai? Chuyện Kể Về Palden Lhamo Hộ pháp Là Gì? Bát đại Hộ pháp của Phật giáo Tây Tạng Palden Lhamo Là ...

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart