Mật Tông

Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú – Loại Bỏ Phiền Não

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa được cho là có khả năng làm sạch nghiệp chướng, mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí, và phát triển các hoạt động giác ngộ ...

Thần Chú Phật Giáo & Tác Dụng Các Câu Thần Chú Phổ Biến

Thần chú Phật giáo nổi tiếng nhất trong Phật giáo, cũng thuộc loại được sử dụng nhiều nhất trong Phật giáo Tây Tạng là: Oṃ Maṇi Padme Hūṃ? Tóm ...

Chùa Xà Tón (Xvayton): Ngôi Chùa 300 Năm Tuổi & Bộ Kinh Lá Độc Đáo

Chùa Xà Tón (Xvayton), thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang có hơn 300 năm tuổi. Ngôi chùa có nghệ thuật độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc chùa tháp ...

Mã Đầu Minh Vương Hayagriva – Hóa Thân Phẫn Nộ Của Đức Quán Thế Âm

Mã Đầu Minh Vương dùng Quán Âm Bồ Tát làm Tự Tính Thân, thị hiện hình đại phẫn nộ, để đầu ngựa ở trên đỉnh, là một trong những thân biến hóa của ...

Yamantaka – Hoá Thân Phẫn Nộ Của Văn Thù Bồ Tát

Tóm Tắt Nội Dung Văn Thù Bồ Tát Là Ai? Yamantaka: Hàng Phục Dạ Ma Là Ai? Yama - Dạ Ma: Thần chết Bát đại Hộ pháp của Phật giáo Tây Tạng ...

Đại Hắc Thiên Mahakala – Sắc Tướng Uy Mãnh Của Đức Quan Âm Đại Bi

Tóm Tắt Nội Dung Đại Hắc Thiên Là Ai? Ý Nghĩa & Hình Tượng Mahakala Huyền Thoại về Đại Hắc Thiên Mahakala Hộ pháp Là Gì? Bát đại ...

Bạch Tản Cái Phật Mẫu – Bạch Tán Cái Phật Đỉnh: Cắt Đứt Mọi Ác Tính

Tóm Tắt Nội Dung Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Là Ai? Hình Tướng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Thần Chú Bạch Tán Cái Phật Đỉnh Lợi Ích Khi Niệm Thần ...

Đức Bà Yeshe Tsogyal – Không Hành Mẫu Dakini Vĩ Đại

Tóm Tắt Nội Dung Đức Bà Yeshe Tsogyal Chuyện Về Yeshe Tsogyal Dakini Không Hành Mẫu Là ai? Phối Ngẫu Tâm Linh Là Gì? Đức Bà Yeshe ...

Ngũ Phương Phật – Ngũ Trí Như Lai – 5 Vị Ngũ Trí Phật Và Ý Nghĩa Tương Ứng

Tóm Tắt Nội dung Ngũ Trí Như Lai là? Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Như Lai Sự Chuyển Hóa Năm Đại Thành 5 Phật Mẫu Kết Luận Ngũ Trí Như ...

Đức Phật Bất Không Thành Tựu Amoghasiddhi – 1 Trong 5 Vị Ngũ Trí Phật

Tóm Tắt Nội Dung Bất Không Thành Tựu Như Lai - Amoghasiddhi Hình Tướng Đức Phật Bất Không Thành Tựu Công Năng Bất Không Thành Tựu Như Lai ...

Đức Phật Bảo Sinh Như Lai – 1 Trong 5 Vị Ngũ Trí Như Lai

Tóm Tắt Nội Dung Bảo Sinh Như Lai – Ratnasambhava Buddha Hình Tướng Đức Bảo Sanh Như Lai Công Năng Đức Phật Bảo Sinh Thần Chú Bảo Sinh ...

Đức Đại Nhật Như lai – Tỳ Lô Giá Na Phật– 1 trong 5 Vị Ngũ Trí Như Lai

Tóm Tắt Nội Dung Đức Đại Nhật Như Lai là Ai? Hình Tướng Đức Đại Nhật Như Lai Trí tuệ và công đức của Như Lai Đại Nhật Ý nghĩa tượng Như ...

Bảo Hiểm Sức Khỏe MIC

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart