Tư Liệu

Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người

GN - “Khánh châm giới chi tương đầu” là Tổ Phước Huệ muốn nói đến phẩm thứ 7 Hóa thành dụ trong kinh Pháp hoa. Trong phẩm này, Đức Phật nói tất ...

Thực hành an cư là góp phần củng cố Tăng đoàn, duy trì Phật pháp

GN - Theo lời Phật dạy, mỗi năm vào ba tháng mùa mưa, giới tu sĩ Phật giáo tạm dừng các hoạt động Phật sự bên ngoài để tập trung về một trú xứ ...

Người không biết hổ thẹn sẽ rất khó tu

GN - Tu tập là làm cho các tâm bất thiện suy yếu và dẫn đến đoạn tận, dứt trừ. Còn nếu không chuyển hóa được chúng thì sẽ rất khó tu. Bài trên ...

Khi trở nên giàu

GN - Kinh Phật chỉ nói lên sự thật để cho mọi người cùng suy xét mà sống sao cho được hạnh phúc an lạc, lợi mình, lợi người. Nó không chỉ trích ...

Người ưa tranh cãi sẽ rất khó tu

GNO - Tranh cãi thì tâm bất an, nếu sân giận xuất hiện thì hỷ lạc vắng mặt. “Người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ tranh cãi, thì ...

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”

GN - Mùa Phật đản, Tăng Ni và Phật tử chúng ta đã không còn xa lạ với câu: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, có nghĩa “Trên trời dưới ...

Dùng thiện pháp tẩy rửa tâm ô uế

GN - Tội lỗi, ác nghiệp tồn tại ở trong tâm, không nằm ở ngoài thân nên tắm rửa chỉ trừ được bụi bẩn trên người mà thôi, không chuyển hóa được ...

Tâm ô uế thì chắc chắn đi đến ác xứ

GN - Tu tập đúng Chánh pháp là quá trình thanh lọc tâm, nỗ lực trau dồi giới định tuệ để từng bước đoạn trừ các uế nhiễm trong tâm. "Một thời Đức ...

Một số vấn đề trong truyền thọ giới Tỷ-kheo-ni hiện nay

GN - Thành phần nguyên thủy của Tăng đoàn là các Tỷ-kheo đã đắc giới Cụ túc. Khi nữ giới được phép xuất gia, đắc giới Cụ túc như Pháp phải dựa ...

Hai hạng người hạ tiện và tối thắng

GN - Hạ tiện hay tối thắng ở ngay nơi năng lực tự phản tỉnh, chánh niệm tỉnh giác của mỗi người. "Một thời Đức Phật đến Bà-kì-sấu, ở trong núi ...

Bước đầu giới thiệu mảng từ ngữ

NSGN - Cũng như sự nghiệp cầu pháp, sự nghiệp dịch thuật của Pháp sư Huyền Tráng (602-664) cũng rất vĩ đại. Sau khi từ Ấn Độ trở về nước (645 ...

Một bản nhạc Thiền

NSGN - Cách đây không lâu, một người bạn gửi cho tôi một bản nhạc, anh nói là một bản nhạc thiền mà anh rất thích. Có lẽ anh biết tôi là một ...

Bảo Hiểm Sức Khỏe MIC

We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
We are Social
Kết Nối Cùng Chúng Tôi
🙏 Thanh Âm Thư Giãn
Logo
Shopping cart